HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Jeugdhulp  |  School's cool

School's cool

Logo van School's cool met zwarte letters en gekleurde letters O

Een kind dat naar de brugklas gaat moet in korte tijd leren omgaan met veel veranderingen. Het moet nieuwe  leervaardigheden ontwikkelen en leren de juiste motivatie te hanteren. Als u of de leerkracht denkt dat uw kind gebaat is bij wat extra hulp, kan een thuismentor een grote steun en geruststelling zijn. Dat kan bij School’s cool.

School's cool  is een mentorproject dat leerlingen ondersteuning biedt als ze wat extra hulp nodig hebben bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs. De thuismentor van School’s cool bezoekt de leerling wekelijks thuis gedurende anderhalf jaar. De mentor biedt individuele begeleiding waarmee de leerling een basis legt voor een geslaagd vervolg van de schoolcarrière. Dit motiveert en beschermt tegen een voortijdig schoolverlaten. School´s cool is in 1997 in Amsterdam opgericht en sindsdien enorm gegroeid. De aanpak werkt zo goed, dat School’s cool zich inmiddels één van de oudste en meest succesvolle mentorprojecten in Nederland mag noemen. De gemeente Haren start dit jaar met het project School Cool.

De aanmelding

Heeft de school voorgesteld een School’s Cool mentor voor uw kind aan te vragen? Of wilt u als ouder graag dat uw kind een mentor krijgt van School’s Cool? Bespreek het met de leerkracht of contactpersoon op de school van uw kind. De school kan uw kind aanmelden bij School’s Cool. Na de aanmelding heeft u een intakegesprek met de coördinator van het project en gaan wij op zoek naar een geschikte mentor.

De plaatsing

Zodra wij een mentor hebben gevonden, maken we een afspraak voor een kennismaking. U krijgt  tijdens het kennismakingsgesprek met de mentor bij u thuis een overeenkomst met daarin de afspraken voor het mentoraat. Met uw toestemming kan de mentor contact opnemen met de leerkracht van groep 8. De mentor komt 1 keer per week bij u thuis en helpt in aanwezigheid van een ouder of andere verantwoordelijke, uw kind bij zijn/haar schoolwerk en stimuleert positief bij andere zaken. De mentor houdt daarover contact met u, uw kind en de school. U kunt de mentor vragen mee te gaan naar gesprekken op school. Uw kind krijgt anderhalf jaar begeleiding. De laatste maanden wordt het contact geleidelijk afgebouwd.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren