HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Participatie

Participatie

De Wet werk en bijstand (WWB) is in 2015 veranderd in de Participatiewet. Dat betekent het volgende: 

  1. Uw uitkering wordt lager wanneer u een woning deelt met meer mensen en 21 jaar of ouder bent: de kostendelersnorm.
  2. U kunt onder voorwaarden voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen
  3. De bijzondere bijstand vereenvoudigt
  4. Er komen strengere maatregelen wanneer u niet aan uw arbeidsverplichting voldoet
  5. De gemeente kan u vragen een tegenprestatie te doen. 


Inwoners met een minimuminkomen kunnen gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. Voor mensen met een minimum inkomen is er bovendien het Participatiefonds. Het participatiefonds is opgericht om te voorkomen dat groepen mensen met een inkomen op minimumniveau, of net iets daarboven, niet meer kunnen deelnemen aan allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten (Centrum voor Kunst & Cultuur, zwembad, bibliotheek, museumjaarkaart, et cetera). Meer informatie hierover, plus een aanvraagformulier voor het Participatiefonds, vindt u hier.   


Een klacht indienen
Wanneer u niet tevreden bent over de ondersteuning die u hebt gekregen, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen. U kunt hierover bellen, maar u kunt ook via de gemeentelijke website een klachtenformulier insturen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren