HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Participatie

Participatie

De Wet werk en bijstand (WWB) is in 2015 veranderd in de Participatiewet. Dat betekent het volgende: 

  1. Uw uitkering wordt lager wanneer u een woning deelt met meer mensen en 21 jaar of ouder bent: de kostendelersnorm
  2. U kunt onder voorwaarden voor een individuele inkomenstoeslag in aanmerking komen
  3. De bijzondere bijstand vereenvoudigt
  4. Er komen strengere maatregelen wanneer u niet aan uw arbeidsverplichtingen voldoet
  5. De gemeente kan u vragen een tegenprestatie te doen. 


Inwoners met een minimuminkomen kunnen gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente. Voor mensen met een minimum inkomen is er bovendien het Participatiefonds. Het participatiefonds is opgericht om te voorkomen dat groepen mensen met een inkomen op minimumniveau, of net iets daarboven, niet meer kunnen deelnemen aan allerlei sociale, culturele en sportieve activiteiten (Centrum voor Kunst & Cultuur, zwembad, bibliotheek, museumjaarkaart, et cetera). Meer informatie hierover, plus een aanvraagformulier voor het Participatiefonds, vindt u hier.