HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Jeugdhulp  |  Druk & Dwars

Druk & Dwars

Kosteloze groepstrainingen
Anders omgaan met uw drukke kind


Uw kind is druk en dwars en u weet niet goed hoe daar mee om te gaan. U wilt bij voorkeur geen medicatie of een medische diagnose. Maar u heeft behoefte aan handvatten in het omgaan met het gedrag van uw kind. Dan is Druk&Dwars misschien iets voor u. Het project biedt oudertrainingen voor ouders van drukke kinderen tussen de 4 en 12 jaar waarbij vooralsnog geen medicatie wordt ingezet. Vanaf februari kunt u zich inschrijven voor een twee maanden durende kosteloze groepstraining. De trainingen worden gehouden in het Centrum voor Jeugd en Gezin in Haren aan de Mellenssteeg 16 in Haren.

Waarom Druk&Dwars?
De Gezondheidsraad concludeerde vorig jaar dat druk gedrag steeds sneller en vaker ADHD genoemd wordt, terwijl het gedrag van de kinderen in Nederland in de afgelopen decennia niet is veranderd. ADHD wordt vaak neergezet als een aangeboren biologische hersenstoornis, waarbij medicatie de beste oplossing is. Druk & Dwars wil hulp bieden zonder medicatie. Want onnodige psychiatrische labels en behandelingen kunnen kinderen schaden. Daarnaast is het niet meer te betalen als we steeds meer kinderen voor steeds mildere problematiek in de dure specialistische zorg gaan behandelen. Ten slotte leidt het steeds ruimer toepassen van psychiatrische classificaties er toe dat kinderen met de meest ernstige problemen zorgtekort dreigen te krijgen. Want deze kinderen staan op wachtlijsten terwijl dure specialistische tijd en zorg naar kinderen gaan die het eigenlijk niet nodig hebben.

ADHD: hersenstoornis of niet?
De stelling dat ADHD een aanwijsbare stoornis is in de hersenen, is achterhaald. Verreweg de meeste kinderen met ADHD hebben geen afwijkende hersenen. Er is niet te weinig aan een bepaald stofje en er zijn ook geen hersengebiedjes kleiner. ADHG is niet meer dan een naam die we gegeven hebben aan problematisch hyperactief, impulsief en afleidbaar gedrag. En dit gedrag is het gevolg van een complex van factoren. Naast aanleg van het kind spelen zaken als school, ouders, buurt en de veeleisende maatschappij een rol. Druk&Dwars is vooral bedoeld om drukke kinderen een zo stabiel mogelijke omgeving te bieden.

Ouderbegeleiding
Druk & Dwars is een gezamenlijk project van de gemeente Haren, de Hanzehogeschool, het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. De trainingen Druk & Dwars zijn bedoeld om de omgeving van het kind te versterken. Ouders en leerkrachten krijgen handvatten aangereikt in het omgaan met het gedrag van het kind. Een jeugdverpleegkundige en een gedragsdeskundige geven de trainingen tijdens wekelijkse bijeenkomsten van maximaal 8 personen. Ook scholen kunnen zich opgeven voor het project van Druk en Dwars. Leerkrachten ontvangen hiervoor een zelfhulpboek die eenvoudig toe te passen is in de klas.

Doelen ouderbegeleiding
Het hoofddoel van de training is het vergroten van de vaardigheid en het zelfvertrouwen van ouders in het omgaan met het drukke en dwarse gedrag van hun kind. Ouders zullen meer eigen draagkracht ervaren, waardoor er minder stress zal zijn. De training is bovendien bedoeld om de eigen krachten van het gezin te vergroten, in plaats van specialistische zorg aan te vragen. Ouders zullen ook adviezen krijgen om de communicatie in het gezin te verbeteren, waarmee het ongewenste gedrag van het kind zal verminderen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden voor ouderbegeleiding, dan kan dat direct. Klik dan hier.

Meer informatie
Meer informatie over anders denken over druk en dwars gedrag vindt u hier.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren