HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

In de gemeente Haren zijn verschillende initiatieven ontstaan om intensievere contacten te organiseren tussen mensen. Initiatieven waardoor mensen met elkaar kunnen ontmoeten, op bijzondere plekken soms, plekken waar mensen elkaar helpen. Op deze website zult u van tijd tot tijd nieuwe initiatieven leren kennen.

  • Buurtbox: noaberschap in een digitaal jasje

    Het idee is eenvoudig: jij wast de ramen bij de buurvrouw en zij strijkt jouw was. Je geeft een stapel overgebleven stoeptegels weg en leent in ruil daarvoor een hogedrukspuit. Dat kan in Haren, via het digitale platform Buurtbox. Op www.buurtbox.nl kan iedereen die contact zoekt met een buurtgenoot zich aanmelden. Om iets aan te bieden, iets te vragen, of een oproep te doen voor een wandelgroep, een schilderclub of andere manieren van samen dingen doen. ‘Buurtbox is een manier om op een leuke manier contact te zoeken met een buurt-/dorpsgenoot’, zegt initiatiefneemster Jetske Tammeling. ‘Wie geen eigen netwerk heeft, kan via de Buurtbox contacten leggen en een eigen netwerk opbouwen. En als Buurtbox daarna overbodig is, dan hebben wij ons doel bereikt.’ Een verhaal over modern noaberschap.

  • De Rieshoek in Noorlaren: broeinest van activiteit en creativiteit

    Aan de Zuidlaarderweg 63 in Noordlaren staat een pand. Een pand dat, de tafeltennistafel en het klimrek wegdenkend, zo in een Ot en Sien boek had kunnen staan. Een school met een plein. Een plek waar kinderen hoepelden en knikkerden en onderwijzers een oogje in het zeil hielden in de schaduw van de beuk. De school die 106 jaar na zijn oprichting in maart 2014 definitief zijn deuren sloot. En daarmee verdween niet alleen het onderwijs uit Noordlaren, maar ook een belangrijke ontmoetingsplek. Een gemis, vonden de initiatiefnemers van ‘De Rieshoek Nieuwe Stijl’: Inge Mook, Peter Prak, Mike Snijder en Jogchem de Jonge. Samen met anderen werken zij aan een ontmoetingsplek als vanouds in Noordlaren. Een kennismaking.

  • Het Meergeneratiehuis: een nieuwe huiskamer in Haren

    De gemeente Haren is een nieuwe huiskamer rijker. Tussen lommerrijk groen, in wat nu de Biotoop heet. Waar vroeger het biologisch centrum was, wonen en werken nu mensen. En daar is ook het Meergeneratiehuis. Een inloopplek; een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Waar ze van maandag tot en met donderdag terecht kunnen voor gezelschap, een kop koffie en soms trainingen en cursussen. Elke donderdagmiddag kan er in het Meergeneratiehuis ook samen gekookt en gegeten worden. Deze plek: een initiatief van 6 bewoners van de Biotoop. Waarom? Omdat ze zich zo bevoorrecht voelen in de Biotoop te mogen wonen dat ze de plek willen delen. En een actieve rol willen spelen in het bevorderen van de zelfredzaamheid van mensen. Samen een sociaal netwerk vormen: de basis voor deze nieuwe Harense huiskamer. Een kennismaking.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren