HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Participatie  |  Bijzondere bijstand en gemeentelijke minimabeleid

Bijzondere bijstand en gemeentelijke minimabeleid

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Maakt u extra kosten vanwege uw hoge leeftijd of een chronische ziekte of beperking? Dan kunt u individuele bijzondere bijstand aanvragen voor deze kosten. U moet dan wel aantonen dat u de kosten ook echt maakt. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn. Neemt u contact op met het Toegangsteam van de gemeente als u vragen heeft of meer informatie wilt: telefoon 14 050, mail toegangsteam@haren.nl of kom langs aan het Raadhuisplein 10 in Haren.

Bijzondere bijstand kan extra kosten (gedeeltelijk) vergoeden. Die kosten moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het zijn bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;
 • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld;
 • De kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door de (zorg-) verzekeraar bijvoorbeeld.

Extra financiële mogelijkheden als u een bijstandsuitkering hebt

Hebt u een bijstandsuitkering, dan zijn er ook andere extra financiële mogelijkheden.

 • Vergoedingen voor schoolkosten en een computerregeling
  Wanneer uw kind voor het eerst de middelbare school bezoekt kunt u voor schoolkosten en de aanschaf van een computer eenmalig een aanvraag voor financiële ondersteuning indienen. Dat kan bij het Toegangsteam van de gemeente.
 • Vergoedingen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten via Stichting Leergeld
  Voor uw kinderen tussen de 4 en 18 jaar kunt u afhankelijk van uw inkomen soms bijdragen krijgen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor een schoolreisje bijvoorbeeld, sport of muziekles.
 • Studiefonds voor studerende kinderen
  Het Studiefonds is er voor scholieren (voortgezet onderwijs of mbo) jonger dan 18 jaar. En voor studenten (mbo/hbo/wo) ouder dan 30 jaar. Op het gemeentehuis kunt u een aanvraagformulier krijgen voor de aanvraag van het Studiefonds. U kunt ook bellen met het secretariaat van het Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 316 43 21 of mailen.
 • Ondersteuning voor sociaal culturele activiteiten
  Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar die op bijvoorbeeld muziek-, theater- of dansles willen. U kunt bij het Toegangsteam van de gemeente een aanvraag doen voor het Jeugdcultuurfonds.
 • Sportkansen voor kinderen tussen 4 en 18 jaar
  Wil uw kind graag lid worden van een sportclub en ontbreken u de financiële middelen? Dan kunt u voor onderteuning terecht bij het Jeugdsportfonds.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren