HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Participatie  |  Algemene voorzieningen

Algemene voorzieningen

 • Vrijwilligerswerk

  Wilt u zich inzetten voor een ander, voor de natuur, voor de sport, voor het onderwijs of gewoon bezig zijn? Meldt u zich dan bij het vrijwilligerssteunpunt van de Stichting Torion. U kunt ook bellen: 050 – 534 41 73.

 • Buurtbox

  De gemeente Haren heeft een sociale en digitale marktplaats waar je spullen kunt delen, weggeven ruilen of iemand een handje-hulp kunt vragen of bieden. Dat kan via de website: www.buurtbox.nl. Deelname is kosteloos.

 • Kleding

  Heeft u een laag inkomen of een uitkering tot 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt u 2 keer per jaar gratis winkelen bij Kledingbank Maxima in Sappemeer. Het adres is Molenraai 1, 9611 TH Sappemeer. De Stichting Torion in Haren organiseert eens er maand vervoer per bus van Kerklaan 5 te Haren naar Maxima in Sappemeer en weer terug. De bus vertrekt om 9.30 uur en is rond 12.00 uur weer terug.

  Openingstijden
  Maxima is geopend op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.

  • Van 1 maart t/m 30 juni is er de collectie voorjaars- en zomerkleding
  • Van 1 september t/m 31 januari is er de collectie najaars- en winterkleding.


  In de maanden februari, juli en augustus is Maxima gesloten in verband met de collectiewisseling.
  Meer informatie vindt u op www.kledingbankmaxima.nl.

  Wilt u zelf kleding, speelgoed of boeken aanbieden voor Kledingbank Maxima, dan kan dat ook. U kunt daarvoor elke zaterdag tussen 10 en 12 terecht bij Buurthuis Mellenshorst, Waterhuizerweg 36 in Haren.

 • Ondersteuning voor sociaal culturele activiteiten

  De gemeente heeft een Participatiefonds. Via dit fonds kunt u een vergoeding krijgen voor sociaal-culturele activiteiten. U kunt een beroep op dit fonds doen bij kosten voor sport, cultureel onderwijs (muziekles, dansles) en activiteiten als schoolreisjes, scouting, bibliotheek, krant en dergelijke. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan 115% van de bijstandsnorm. Voor jongeren onder de 21 jaar is dat een bedrag van € 259,00 voor een alleenstaande (ouder) € 1049,71 en voor een echtpaar € 1499,59. Bent u alleenstaand, dan kunt u per jaar maximaal € 200,00 vergoed krijgen. Voor echtparen is dit bedrag € 300,00 en voor een kind onder de 18 jaar € 100,00.

  Denkt u in aanmerking te komen voor het Participatiefonds, neemt u dan contact op met het Toegangsteam Haren via telefoonnummer 14 050.

 • Kinderen en sportactiviteiten

  De gemeente Haren ondersteunt het Jeugdsportfonds. Dit fonds is bedoeld om kinderen tussen de 4 en 18 jaar sportkansen te geven wanneer er geen geld is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen.

  U kunt niet zelf een aanvraag indienen voor het Jeugdsportfonds. Dat kan wel via een tussenpersoon die betrokken is bij de opvoeding en verzorging van uw kind. Dat kan de leerkracht van de school zijn, een jeugdhulpverlener, een schuldhulpverlener, een sportbuurcoach, maatschappelijk werker of een huisarts. Wilt u als ouder/verzorger een aanvraag voor uw kind indienen, neem dan in uw eigen omgeving contact op met een van bovengenoemde professionals

 • Ondersteuning voor schoolgaande kinderen

  Stichting Leergeld

  Als u kinderen heeft tussen de 4 en 18 jaar is het goed te weten dat u een beroep kunt doen op stichting Leergeld. Soms komt u namelijk in aanmerking voor een bijdrage aan binnen- of buitenschoolse activiteiten. U moet dan wel duidelijk kunnen maken dat uw besteedbare inkomen beneden de 120% van het bijstandsniveau ligt.  Dit inkomen ligt voor een echtpaar op € 1540 per maand en voor een alleenstaande ouder op circa € 1140 per maand.

  U kunt een aanvraag indienen voor verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs,  sport, cultuur of welzijn.

  Onderwijs: u kunt een aanvraag doen voor bijvoorbeeld een ouderbijdrage, schoolreisje, schoolkamp of vervoer naar school.

  Sport: via sport kan uw kind leren omgaan met andere kinderen en leren omgaan met winnen en verliezen. U kunt worden geholpen met het betalen van de contributie van een sportclub. Soms kunt u ook een vergoeding krijgen voor sportkleding of spullen die nodig zijn om te sporten.

  Cultuur: voor muziekles of balletles of creatieve cursussen zoals schilderen, toneelspelen of pottenbakken kunt u soms ook een financiële bijdrage krijgen.

  Welzijn: voor deelname aan scouting of de aanschaf van een fiets kan Stichting Leergeld ook helpen. Als uw gezin niet valt binnen de regeling voor een computer via de gemeente, dan kunt u dat ook vaak daar aanvragen.

  Denkt u in aanmerking te komen voor een bijdrage van Stichting Leergeld, neemt u dan contact op. De Stichting Leergeld is van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur bereikbaar op telefoonnummer 088 - 33 42 270. 


  Studiefonds voor studerende kinderen

  Studiefonds voor studerende kinderen

  Heeft u kinderen in het voortgezet onderwijs, op het MBO of wilt u zelf een studie volgen? Hebt u kosten in verband met deze opleiding, waarvoor u geen bijdrage ontvangt van een andere instelling? En ligt uw inkomen rond het minimum? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een bijdrage van het Studiefonds Groningen.

  Het Studiefonds is er voor:

  • scholieren in het voortgezet onderwijs jonger dan 18 jaar
  • leerlingen van 16 of 17 jaar die een MBO-beroeps opleidende leerweg volgen
  • MBO/HBO/WO-studenten ouder dan 30 jaar.


  Wilt u iemand spreken over het Studiefonds of een aanvraagformulier aanvragen, dan kunt u bellen met het secretariaat van het Studiefonds van de provincie Groningen, 050 - 316 43 21 of mailen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren