HOME  |  Zorg & Welzijn  |  Home

Home

 • Team WIJZ heet nu Toegangsteam Haren

  (11-04-2017)

  Team WIJZ, uw toegang tot ondersteuning in Wmo, jeugdhulp en Werk en Inkomen heeft vanaf woensdag 12 april een nieuwe naam: Toegangsteam Haren. In de service verandert niets, alleen de naam verandert. Toegangsteam Haren is bereikbaar aan het Raadhuisplein 10 in Haren, via telefoonnummer 14 050 en mail toegangsteam@haren.nl

 • Onderzoek naar activiteiten in Haren centrum

  (06-04-2017)

  Twee studentes van de Hanzehogeschool Groningen gaan vanaf maandag 10 april een afstudeeronderzoek doen naar activiteiten in het centrum van Haren. Nathalie Nitrauw en Amber Wiebrands, studentes van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, gaan onderzoeken wat wensen van buurtbewoners naar activiteiten zijn en wat het gebruik van de huidige activiteiten in het centrum is. Ook peilen ze de bereidheid bij buurtbewoners om vrijwilligerswerk te doen. 

 • Gemeente onderzoekt vraag naar jeugdhulp

  (02-03-2017)

  Deze week start een onderzoek naar behoeften aan jeugdhulp in Haren. Het onderzoek is een initiatief van de werkgroep Samen voor jeugd: een samenwerkingsverband van Stichting Torion, basisscholen en middelbare scholen in Haren, huisartsen, de GGD, Lentis, Accare en het Centrum voor Jeugd en Gezin. Ouders en jongeren zelf ontvangen vragenlijsten waarin ze hun behoeften aan informatie en ondersteuning kenbaar kunnen maken. Met de resultaten van het onderzoek wil de werkgroep de jeugdhulp op maat in Haren verder gaan vormgeven en, wanneer dat nodig blijkt, nieuwe vormen van jeugdhulp bij opvoeden en opgroeien ontwikkelen.

 • Nieuwe aanpak kindermishandeling uniek in Nederland

  (21-11-2016)

  Donderdag 17 november hebben 23 Groninger gemeenten de intentieverklaring ‘de 10 van Noord’ ondertekend. Tijdens de bijeenkomst in paviljoen Sterrebos in Groningen hebben alle gemeenten zich verbonden aan een gezamenlijke aanpak. De ’10 van Noord’ zijn 10 actiepunten met aandacht voor preventie, goede registratie en ondersteuning van risicogroepen. Groningen is de eerste regio waarbij alle gemeenten verregaande afspraken maken om kindermishandeling en huiselijk geweld te voorkomen. De doelstelling is dat alle kinderen in Groningen veilig en onbezorgd kunnen opgroeien. Helaas is dat nog niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Nog steeds heeft gemiddeld 1 kind per klas te maken met een vorm van mishandeling.

 • Wmo-cliënten Haren tevreden over ondersteuning

  (22-09-2016)

  Cliënten van de Wmo in Haren zijn tevreden over de werkwijze van de gemeente en ook met de ondersteuning die zij krijgen. Dit blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek dat het Sociaal Planbureau Groningen uitvoerde. De Wmo-ondersteuning draagt voor velen bij aan het welbevinden, thuis kunnen blijven wonen en erop uit kunnen gaan.hebben.

  De Wmo 2015 vraagt aan elke gemeente om jaarlijks een Cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. Het onderzoek is door het Sociaal Planbureau Groningen voor 18 Groninger Gemeenten uitgevoerd. Vanaf 1 oktober zijn de resultaten zichtbaar op www.clientervaringsonderzoekwmo.nl/groningen

  Kijk ook eens op de site http://www.waarstaatjegemeente.nl.Op deze site vindt u veel informatie over de gemeente Haren. U kunt de gegevens van Haren ook vergelijken met één of meer andere gemeenten.

 • Fraudewaarschuwing: oplichters benaderen budgethouders PGB

  (25-08-2016)

  De Sociale Verzekeringsbank heeft geconstateerd dat er oplichters actief zijn die proberen om PGB-budgethouders vertrouwelijke gegevens afhandig te maken. Dit gebeurt door huisbezoeken en telefoontjes waarin gevraagd wordt naar de inloggegevens van Mijn PGB. De SVB benadrukt zelf nooit huisbezoeken af te leggen of inloggegevens van PGB´s te vragen. Wordt u gebeld, of krijgt u bezoek waarbij om uw inloggegevens wordt gevraagd, neemt u dan direct contact op met de SVB via telefoonnummer 030 / 264 8200. 

  Meer informatie vindt u op de website van de SVB.

 • KANS050: ondersteuning voor jongeren in Haren

  (25-05-2016)

  Jongeren vanaf 12 tot 23 jaar in Haren die wat ondersteuning zoeken in het opgroeien, kunnen een beroep doen op een mentor. De gemeente is hiervoor een samenwerking aangegaan met het project KANS050. Een mentor van KANS 050 ondersteunt een jongere een half jaar lang. Bij de keuze van een (andere) studie bijvoorbeeld. Of leren plannen, de administratie op orde houden, omgaan met geld, assertiever worden, het zoeken van een stage of bijbaantje.

  Jongeren met een leeftijd vanaf 12 jaar tot 23 jaar in Haren die mee willen doen, kunnen zich direct aanmelden. Dat kan via de website: www.KANS050.nl. Na de aanmelding wordt binnen 3 werkdagen contact opgenomen om kennis te maken. Daarna wordt gezocht naar een passende mentor.  

  KANS 050 is er voor jongeren die wat willen bereiken en daarbij extra ondersteuning van een mentor kunnen gebruiken. In Groningen draait het project al een aantal jaren met veel succes. Met een mentor kunnen jongeren vaak meer dan zij zelf en hun omgeving denken. KANS 050 richt zich speciaal op jongeren die een schooldiploma willen halen op (v)mbo niveau. Maar ook andere jongeren zijn welkom.

 • Wmo-zorg in Haren vastgelegd voor 2016

  (13-08-2015)

  Deze week tekenen 43 zorgaanbieders een overeenkomst met de gemeente Haren voor Wmo-zorg in natura. Hiermee zijn de nieuwe gemeentelijke Wmo-taken voor de individuele begeleiding, groepsbegeleiding, kortdurend verblijf en (het Wmo deel van) de persoonlijke verzorging gegarandeerd voor het volgende jaar. Hiervoor heeft de gemeente een budget van ruim € 700.000,- gereserveerd.
   

 • Nieuw soort huishoudelijke hulp in Haren

  (26-05-2015)

  Huishoudelijke hulp in Haren is op dit moment een maatwerkvoorziening. Vanaf 1 juli 2015 is huishoudelijke hulp ook beschikbaar als algemene voorziening: de schoonmaakdienst. Iedereen kan deze schoonmaakdienst aanvragen. Ook mensen zonder indicatie voor huishoudelijk hulp. De gemeente draagt door middel van een voucher altijd € 11,50 per uur bij aan de kosten voor huishoudelijke hulp.  De rest van de kosten voor huishoudelijke hulp zijn voor eigen rekening. Het aantal uren voor huishoudelijke hulp in de nieuwe voorziening ligt vast. Samenwonenden krijgen 3 uur per week en alleenstaanden 1,5 uur huishoudelijke hulp per week. Voor mensen met een laag inkomen zijn extra financiële bijdragen in de vorm van vouchers mogelijk.

 • Twitteraccount Harense rotonde

  (13-03-2015)

  De sociale rotonde heeft een eigen twitteraccount. Via dit account houden we u op de hoogte van de veelheid aan activiteiten die in Haren georganiseerd wordt op het gebied van zorg, ondersteuning, Wmo, jeugdhulp en participatie. Wilt u worden opgenomen als partner van @Harenserotonde, stuurt u dan een bericht. Daarna publiceren we ook uw activiteiten!  

 • De Harense rotonde: 4 afslagen naar ondersteuning en zorg

  (12-12-2014)

  Wethouder Michiel Verbeek introduceerde vandaag de Harense rotonde. Deze Rotonde verbeeldt de vernieuwingen in Haren op het gebied van welzijn, zorg en participatie.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren