Ontwikkeling Stationsgebied Haren

Station Haren Verbindt

Ontwikkeling Stationsgebied Haren

Ontwikkeling Stationsgebied Haren

De gemeente werkt aan de ontwikkeling van het Stationsgebied. Onderdeel van de ontwikkeling is het realiseren van een fiets- voetgangersverbinding tussen Oosterhaar en het centrum, ter hoogte van het station. Daarnaast is ook de omgeving van het station aan een opknapbeurt toe.

Deze ontwikkeling bestaat uit meerdere onderdelen die dusdanig met elkaar zijn verbonden, dat ze eigenlijk niet afzonderlijk beschouwd kunnen worden. Een tweetal onderdelen is inmiddels afgerond: vergroting van de P+R en sloop van de Walstroflat. De realisatie van een onderdoorgang maakt ook de aanpak van  het stationsplein noodzakelijk. Door de gewijzigde situatie bij de P+R zijn gronden vrij gekomen voor woningbouw.

Onder ‘Project’ vindt u een korte beschrijving van de diverse onderdelen van de ontwikkeling die samen de aanleiding hebben gevormd voor de aanpak van het Stationsgebied.

Onder ‘Proces’ worden in chronologische volgorde de verschillende stappen beschreven die inmiddels bij de uitwerking van de plannen zijn genomen. Ook stukken en presentaties die bij de diverse stappen horen, kunt u via deze weg terug vinden en eventueel inzien, dan wel downloaden.

Onder ‘Uitwerking’ wordt een meest recent beeld en beschrijving gegeven van de plannen tot nu toe. Ook kunt u vanaf deze pagina op basis van zogenaamde bolfoto’s, een 3 –dimensionaal beeld krijgen van de plannen.

Top