HOME  |  Tweede kamer verkiezingen 15 maart 2017  |  Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Dit item is verlopen op 16-03-2017.

Bent u tijdens de verkiezingen niet in de gelegenheid om uw stem uit te brengen, omdat u bijvoorbeeld op vakantie bent? Dan kunt u iemand anders een volmacht geven.

U kunt op twee manieren iemand een volmacht verlenen: via een onderhandse of een schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht kunt u verlenen aan een andere inwoner van de gemeente Haren. Het is ook mogelijk dat u een onderhandse volmacht verleent aan een inwoner uit een andere gemeente. Deze persoon moet dan in het bezit zijn van een kiezerspas om zijn en uw stem in Haren uit te brengen.

Werkwijze
U en de persoon die u machtigt vullen de achterkant van uw stempas in en ondertekenen deze. Uw stempas wordt hierdoor omgezet in een onderhandse volmacht.

U geeft een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de gemachtigde (dit mag ook een duidelijke foto van het volledige legitimatiebewijs op bijvoorbeeld een smartphone zijn).

Bent u op de dag van de stemming toch in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u uw onderhandse volmacht intrekken. In dat geval dient u uw stempas terug te vragen bij de gemachtigde.

Een onderhandse volmacht kan tot en met de dag van de stemming worden gegeven. Hierbij is geen handeling van de gemeente nodig, dit kunt u samen met de gemachtigde regelen.

Let op: U mag geen onderhandse volmacht in het stemlokaal verlenen.

Schriftelijke volmacht
U hoeft niet te wachten op uw stempas om een schriftelijke volmacht aan te vragen.

Werkwijze

U vult het formulier aanvraag schriftelijke volmacht L8 volledig in en stuurt dit per e-mail aan verkiezingen@haren.nl of per post naar de gemeente. Het formulier voor de aanvraag van een schriftelijke volmacht moet uiterlijk vrijdag 10 maart 2017 bij de gemeente binnen zijn.

Nadat de gemeente uw schriftelijke volmacht heeft ontvangen en heeft goedgekeurd (maar niet eerder dan 30 januari 2017) ontvangt de gemachtigde een volmachtsbewijs waarmee hij uw stem kan uitbrengen. Een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht kan niet worden ingetrokken (uw stempas is door het geven van de volmacht ongeldig verklaard). Bij een schriftelijke volmacht is het niet nodig om een kopie van uw legitimatiebewijs mee te sturen. Beschikt u niet over een legitimatiebewijs, dan kunt u via een schriftelijke volmacht alsnog uw stem (laten) uitbrengen.

Gemachtigde
De persoon die u machtigt, moet geregistreerd zijn als kiezer (een stempas hebben ontvangen). Hij mag maximaal twee volmachten hebben aangenomen, en moet de volmachtstem gelijktijdig met zijn eigen stem uitbrengen. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Let op!
Bent u na 30 januari 2017 verhuisd naar Haren? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Indien u in de gemeente Haren een gemachtigde aanwijst om uw stem uit te brengen, kunt u in uw vorige woongemeente een schriftelijke volmacht aanvragen. Neemt u voor meer informatie contact op met deze gemeente.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via verkiezingen@haren.nl of 14 050.

Formulieren:

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren