HOME  |  Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

Op 21 maart zijn er in Haren geen gemeenteraadsverkiezingen zoals in veel andere gemeenten. De reden hiervan is een mogelijke herindeling. In alle gemeenten die op dit moment in een herindelingsprocedure zitten die voor 1 januari 2019 afgerond moet zijn, worden op 21 november gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Voor Haren is dat dan voor de nieuwe heringedeelde gemeente Groningen of voor een zelfstandig Haren.

Referendum (Sleepwet)

Op 21 maart 2018 vindt er in Nederland een raadgevend referendum plaats. U kunt dan stemmen over de vraag: bent u voor of tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017? Waar gaat deze wet precies over? Wat zijn de verschillen met de huidige wet? En waarom wordt er een referendum over gehouden? Dat en meer leest u op de website van de referendumcommissie.             

Indien u uw stem wilt uitbrengen, heeft u een stempas nodig. Kiesgerechtigde inwoners die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van Haren krijgen uiterlijk 7 maart 2018 de stempas thuisgestuurd.

U ontvangt een stempas als u:

  • op 5 februari 2018 in de BRP van Haren staat ingeschreven, en
  • u op 21 maart 2018 Nederlander en 18 jaar of ouder bent, en niet bent uitgesloten van het kiesrecht.

U mag op elke stembureau in de gemeente Haren uw stem uitbrengen. Op uw stempas vindt u het dichtstbijzijnde stembureau. Een overzicht van de stemlocaties binnen de gemeente Haren vindt u op de website of op de kandidatenlijst die begin maart huis-aan-huis wordt verspreid.

Stempas kwijt, beschadigd of niet ontvangen

Als u geen stempas heeft ontvangen, u bent uw stempas verloren of deze is beschadigd, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen bij de gemeente. Informeert u eerst bij de gemeente Haren voordat u een nieuwe stempas aanvraagt. De gemeente kan voor u controleren of uw stempas al is verzonden of dat u wellicht in een andere gemeente geregistreerd bent als kiezer.

U kunt op twee manieren een vervangende stempas aanvragen:

  • mondeling: tot en met uiterlijk 20 maart 2018 tot 12.00 uur kunt u persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. U dient een geldig legitimatiebewijs te tonen.
  • schriftelijk: uw schriftelijk verzoek voor een vervangende stempas moet uiterlijk vrijdag 16 maart 2018 zijn ontvangen door de gemeente. Stuur uw ondertekende verzoek samen met  een scan van uw geldige legitimatiebewijs naar verkiezingen@haren.nl of per post naar de gemeente.

Let op: Houdt u rekening met de verzendtijd van uw vervangende stempas. Indien u kort voor de dag van het referendum een vervangende stempas wilt aanvragen, dan adviseren wij u persoonlijk aan de balie op het gemeentehuis langs te komen.

Mijn stem uitbrengen, wat moet ik meenemen?

U heeft het volgende nodig om uw stem uit te kunnen brengen:

  • uw stempas (deze dient onbeschadigd te zijn)
  • een legitimatiebewijs (dit dient u te tonen aan de voorzitter van het stembureau).

Geaccepteerde legitimatiebewijzen zijn: een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor  het referendum geldt dat u met een maximaal vijf jaar verlopen legitimatiebewijs kunt stemmen. Dit betekent dat er op uw legitimatiebewijs bij ‘geldig tot’ een datum van 22 maart 2013 of later mag staan.

Legitimatiebewijs vermist?
Bent u uw legitimatiebewijs verloren of is deze gestolen? Dan kunt u uw stem uitbrengen als u een kopie van de verklaring van vermissing (opgemaakt door een Nederlandse gemeente of Nederlandse politie) kunt tonen aan de voorzitter én een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat.

Hulp bij het uitbrengen van uw stem
Bent u vanwege een lichamelijk gebrek niet in staat zelf uw stembiljet in te vullen? Dan kunt u geholpen worden bij het uitbrengen van uw stem. Overleg dit van tevoren met de voorzitter van het stembureau.  

Iemand machtigen
Bent u niet in de gelegenheid om zelf u stem uit te brengen? Dan kunt u iemand machtigen.

Bijzonderheden

Let op! Bent u na 5 februari 2018 verhuisd naar Haren? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Indien u in de gemeente Haren uw stem uit wilt brengen, kunt u in uw vorige woongemeente een kiezerspas aanvragen. Neemt u voor meer informatie contact op met deze gemeente Indien u in de gemeente Haren een gemachtigde wilt aanwijzen om uw stem uit te brengen, kunt u in uw vorige woongemeente een schriftelijke volmacht aanvragen. Neemt u voor meer informatie contact op met deze gemeente.

Vragen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente verkiezingen@haren.nl of 14 050 (zonder netnummer).

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren