HOME  |  Actueel  |  Vrachtverkeer voor bevoorrading Anjerplein

Vrachtverkeer voor bevoorrading Anjerplein (28-07-2017)

plattegrond van de omgeving met de borden ingetekend

Het winkelcentrum aan het Anjerplein is alweer een tijdje in gebruik en we krijgen veel positieve reacties over hoe mooi het is geworden. Een aantal bewoners uit de Windeweg hebben echter een aantal zaken geconstateerd die beter kunnen, met name over het vrachtverkeer die voor de bevoorrading van de winkels zorgen.

Bevoorrading winkels

Het is de bedoeling dat de bevoorrading van de winkels van het Anjerplein aan de achterzijde plaatsvind. Met de ondernemers is afgesproken dat, met name, het grotere vrachtverkeer via de Windeweg aan komt rijden en via de Anjerlaan en Ridderspoorweg weer vertrekt (rode route op de bijgevoegde tekening). Op deze wijze ontlasten we een deel van de wijk en hoopten we enige structuur aan te brengen in de verkeersstromen.

In de praktijk is inmiddels gebleken dat er aan deze route ook nadelen kleven. Het komt regelmatig voor dat er meerdere vrachtauto’s achter elkaar staan in de Windeweg waardoor er onveilige situaties ontstaan. Ook komt het voor dat ongeduldige chauffeurs achteruit de Ridderspoorweg in draaien waardoor levensgevaarlijke situaties ontstaan.

We hebben overleg gehad met de exploitant van de Jumbo over de ontstane situatie.  Door de route aan te passen kan het veiliger worden. Besloten is dat het vrachtverkeer aanrijdt via de Ridderspoorweg/Anjerlaan. (blauwe route op de tekening). Als er meerdere vrachtauto’s zijn dan staan ze opgesteld achter de winkels waar ze minder overlast zullen veroorzaken.

tekening met de aanrijroute van het vrachtverkeer voor het Anjerplein

Eenrichtingsverkeer Windeweg

Het aanpassen van de eerder genoemde rijroute voor vrachtverkeer heeft tot gevolg dat we een deel van de Windeweg eenrichtingsverkeer moeten maken. We hebben met de bewoners van de Windeweg afgesproken dat we dit eerst als proef gaan proberen. Op de tekening kunt u zien hoe de maatregel wordt ingezet. Men kan vanaf de Ridderspoorweg (fietsers, voetgangers en brommers wel) niet meer inrijden. Vanaf de Anjerlaan blijft een deel van de weg echter tot aan de parkeerplaats wel twee richtingen. De borden zullen voor 10 augustus 2017 worden geplaatst.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren