HOME  |  Actueel  |  Versterking laanstructuur Emmalaan

Versterking laanstructuur Emmalaan (03-12-2018)

Mathilde Stiekema plant boom samen met medewerkers

De Emmalaan tussen de Nesciolaan en de Westers Drift is dit najaar ingericht als 30km/u zone. Hiervoor is de rijbaan versmald van 9,00m naar 6,00m waardoor verkeer gedwongen wordt snelheid te minderen wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid. Tevens is ruimte ontstaan voor een brede groenstrook.

Deze 300 meter lange groenstrook wordt voorzien van 22 bomen en onderbeplanting. Wethouder Mathilde Stiekema (CDA) heeft op 3 december het startsein gegeven voor de plantwerkzaamheden door de eerste boom te planten. Later wordt met behulp van studenten van het Terra College en medewerkers van de buitendienst van de gemeente Haren de overige beplanting aangebracht. Deze bestaan uit struikrozen genaamd Bijenweelde en zijn zeer in trek bij honingbijen, hommels en zweefvliegen. 

Een rijbaan met aan weerszijden een bomenrij met daarachter een vrij liggend voetpad verbeeldt het specifieke ‘Harens Profiel’. Hiermee wordt de bestaande bovenlokale laanstructuur van de oostelijke Emmalaan doorgetrokken naar het westelijke deel en sluit daarmee aan op de wensen uit het Bomenbeleidsplan. De keuze van de bomen, berk, iep en esdoorn, sluit aan op andere boomstructuren in de directe omgeving. Met het beplanten van de groenstrook zijn de werkzaamheden in de Emmalaan afgerond.

Voor de volgende jaren staan er diverse onderhoudswerkzaamheden op het programma.

Op 29 oktober 2018 is het beheerplan wegen 2019-2023 unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Volgens wethouder Mathilde Stiekema: “de extra middelen zijn nodig om achterstallig onderhoud weg te werken. De afgelopen jaren hebben we financiële  overschotten gecreëerd waardoor we de komende jaren fors kunnen investeren in o.a. de infrastructuur. In totaal is 1,9 miljoen euro gereserveerd voor Haren.”  

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren