HOME  |  Actueel  |  Verkoop gronden Stationsgebied

Verkoop gronden Stationsgebied (07-06-2018)

kavels ingekleurd in de omgeving

De realisatie van de fietstunnel is in volle gang en er wordt druk gewerkt aan het vaststellen van de voorwaarden waaronder de fietsstraten worden aangelegd (besteksgereed maken). Als alles volgens planning verloopt, zijn deze werkzaamheden in maart 2019 afgerond....

Nu we meer zicht hebben op de uitvoering van de tunnel en de fietsstraten, kunnen we ook aan slag met de verkoop van de kavels in het gebied. Het betreft twee locaties, de Stationsresidence en een apotheek met vijf kavels om te wonen.

Stationsresidence


De kavel voor de stationrecidence ligt aan de westzijde van het spoor naast de vijver. De ligging van de kavel is aangegeven in het bestemmingsplan, de exacte situering van de kavel hangt af van de nog te realiseren fietstunnel.

Programma
Op de locatie mogen maximaal twaalf woningen worden gebouwd en op de begane grond een commerciële plint zoals omgeschreven in het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor deze locatie is onherroepelijk.

Beeldkwaliteitsplan
In het bestemmingsplan is een Beeldkwaliteitplan opgenomen.

Parkeren
In het bestemmingsplan is aangegeven dat onder het gebouw mogelijkheid voor parkeren is.

Oppervlakte
De oppervlakte van de kavel is vanwege het ontbreken van een goede maatvaste ondergrond ongeveer 700 m2.

Apotheek en woonkavels


De woonkavels liggen aan de achterzijde van de door de gemeente aangekochte apotheek aan de Oude Middelhorst.

Programma
De bestaande apotheek en maximaal vijf woningen zoals omgeschreven in het bestemmingsplan. De vijf woningen kunnen alleen gerealiseerd worden als een deel van de apotheek gesloopt wordt.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voor deze locatie is onherroepelijk.

Beeldkwaliteitsplan
In het bestemmingsplan is een Beeldkwaliteitplan opgenomen.

Oppervlakte
Zie plaatje hieronder.

tekening van de kavels

Diversen


Bouwrijpe levering
Wij leveren de kavel in de staat waarin deze zich bevindt, we willen overleggen over een fiscaal bouwrijpe levering.

Planning
In februari dit jaar is gestart met de aanleg van de tunnel. Het is niet mogelijk gecombineerd met de tunnel te gaan bouwen. De levering van de kavels is daarom niet eerder gepland dan na oplevering van de tunnel en de fietsstraten, dit zal zijn medio april/mei 2019.

Grondprijs
De grondprijs voor:
1. de Stationsrecidence is € 750.000,- exclusief btw, kosten koper met een indexatie van 2% per jaar vanaf 31 december 2018;
2. de apotheek en de wonen kavels is € 1.500.000 exclusief btw, kosten koper met een indexatie van 2% per jaar vanaf 31 december 2018.

Belangstelling
Wilt u in aanmerking komen voor één van de ontwikkelingingen, dan kunt u contact opnemen met de heer F. Kamminga, telefoonnummer 06 362 276 77 of per e-mail f.kamminga@haren.nl.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren