HOME  |  Actueel  |  Uitreiking Koninklijke onderscheiding

Uitreiking Koninklijke onderscheiding (10-04-2017)

Dit item is verlopen op 28-04-2017.
de heer Van Gessel krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Van Veen

Op vrijdag 31 maart 2017 reikte burgemeester P. van Veen een Koninklijke onderscheiding uit aan de heer I.R.J. van Gessel.

1989-heden

Als oprichter van Trimclub HZB89 is de heer Van Gessel de drijvende kracht achter deze club, waarvan hij sinds 1998 de taken van secretaris/penningmeester vervult. Hij voert taken als het innen van contributie, onderhandelen over zaalgebruik, contacten trainer, aanschaf en beheer zaalmateriaal, opstellen jaarrekening en begroting op onnavolgbare wijze uit. De heer Van Gessel is een bindende factor binnen deze club, niet in de laatste plaats door zijn persoonlijke aandacht voor alle leden. Hij is een onopvallende stille kracht die achter de schermen veel werk verzet. Mede door zijn toedoen is deze groep mensen al jarenlang een hechte en prima functionerende trimclub.

1994-heden

De heer Van Gessel is sinds1994 aan zowel de Stichting Westerholm Rikkers Lubbers, als de Stichting Rikkers Lubbers als penningmeester verbonden. Hij is meer dan twintig jaar betrokken bij de zorgcentra in Groningen en in Haren en houdt de financiën van de stichting punctueel in de gaten en geeft richting aan het financieel beleid. Zijn financiële kennis en inzet hebben er mede toe geleid dat de continuiteit van beide centra kan worden gewaarborgd. In genoemde periode heeft de heer Van Gessel tal van creatieve oplossingen weten te vinden in de vaak zo drukke wereld van zorg en de daarbij behorende complexe regelgeving. Voor de stichting is de heer Van Gessel van onschatbare waarde.

1999-heden

Sinds 1999 is de heer Van Gessel als administrateur verbonden aan de Vereniging van Eigenaren van de Professor Wiersmaflat te Groningen. Hij zorgt voor de maandelijkse bijdrage van de bewoners van dit 30 appartementen tellend complex. Hij is verantwoordelijk voor de jaarrekening en de begroting en wordt geprezen om zijn zorgvuldige manier van werken. De bijdrage van de heer Van Gessel voor de vereniging is van grote waarde, omdat zij er altijd op kunnen vertrouwen dat inkomsten en uitgaven op orde zijn. De waardering van de eigenaren komt tot uiting tijdens de algemene jaarvergadering.

2004-heden

Ook spant de heer Van Gessel zich sinds 2004, grotendeels onbaatzuchtig, in voor Kerk en Samenleving. Bijzondere verbondenheid heeft hij met het Bisdom Rotterdam. Nooit doet iemand daar tevergeefs een beroep op hem en altijd staat hij klaar om de mens in nood, met name administratief, te ondersteunen. De heer Van Gessel is ook jarenlang verbonden geweest aan het internationaal caritasfonds Fondation pour les Autres te Zwitserland. Mede door zijn bijdrage zijn ontwikkelingsprojecten ondersteund en heeft hij soms letterlijk het verschil gemaakt in het leven van vele kansarme mensen.

2007-2014

In deze periode is de heer Van Gessel de stuwende kracht achter deze grote bridgeclub geweest. Als wedstrijdleider organiseerde hij jarenlang de tweewekelijkse bijeenkomsten. Bij deze club is de wedstrijdleider de centrale figuur, die zowel de strijd in goede banen leidt, als ook een belangrijk aandeel in het plezier van het spel heeft. In de periode dat de heer Van Gessel wedstrijdleider was, heeft hij de club gemoderniseerd, gedigitaliseerd en een website gemaakt. Al met al heeft hij vele jaren van inzet getoond, met verstand van zaken en werd alom zeer gewaardeerd. Het heeft hem zichtbaar pijn gedaan de activiteiten voor deze club te moeten staken in verband met zijn gezondheid, maar dat weerhoudt hem er niet van om nog steeds steun en toeverlaat te zijn voor de huidige penningmeester.

De heer Van Gessel staat bekend om zijn betrouwbaarheid, betrokkenheid, integriteit en degelijkheid. Het is een zeer bescheiden man die op de achtergrond vele jaren veel werk verzet en verzet heeft. De organisaties en stichtingen waarvoor hij werkte en werkt, zijn hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en bijzondere verbondenheid.

Voor de lange periode waarin de heer Van Gessel zich ten bate van de samenleving heeft ingespannen, zal hij op vrijdag 31 maart a.s. na de opening van het Westerhuys van Rikkers-Lubbers, Koninklijk onderscheiden worden. De uitreiking was in de recreatiezaal van Westerholm aan de Irenelaan 1 in Haren.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren