HOME  |  Actueel  |  Registratie aanduidingen politieke partijen voor de herindelingsverkiezing

Registratie aanduidingen politieke partijen voor de herindelingsverkiezing (10-07-2018)

icoontje met rode potlood

Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de raad van de nieuwe gemeente Groningen gekozen. Uiterlijk 27 augustus moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld. Het verzoek tot registratie kan schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Politieke partijen waarvan de aanduiding al voor de verkiezing van de Tweede Kamer der Staten-Generaal of provinciale staten van Groningen is geregistreerd, hoeven dit niet opnieuw te doen. Zij kunnen gebruik maken van de aanduiding die is geregistreerd bij dat betreffende centraal stembureau.

Meer informatie vindt u op gemeente.groningen.nl/verkiezingen. U kunt ook contact opnemen met bureau Verkiezingen, telefoonnummer 14 050 of uw vragen mailen naar verkiezingen@groningen.nl.

Groningen, juli 2018

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Groningen,

Peter den Oudsten

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren