HOME  |  Actueel  |  Regels voor nascheiding Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD)

Regels voor nascheiding Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) (06-09-2017)

pmb container bij inzamelplek Woonomgeving

Bij het vuilverwerkingsbedrijf Attero wordt het Harens afval verwerkt door middel van nascheiding, wat wil zeggen dat in de fabriek de verschillende soorten afval gesorteerd worden zodat deze opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast geeft de gemeente Haren inwoners ook de mogelijkheid zelf het Plastic, Metaal en Drankenkartons (PMD) afval apart van het restafval in te zamelen, omdat hier veel vraag naar was.

Onlangs heeft de vuilverwerker Attero, waar het Harens apart ingezamelde PMD-afval naartoe wordt gebracht een aantal vrachten afgekeurd voor hergebruik. Er was namelijk afval aangetroffen wat niet in de PMD zakken mag worden aangeleverd. ziekenhuisafval in container

Het ging hier onder andere om medisch afval zoals injectiespuiten, infuusslagen, infuuszakken en dergelijke. Daardoor kon die ladingen niet hergebruikt worden en is de inhoud van de hele container in de verbrandingsoven terecht gekomen.

Wij vragen u dringend geen medisch afval in de PMD zakken te gooien maar in te leveren als chemisch afval bij het afvalbrengstation Haren of gewoon bij het restafval in de grijze container te doen, gooien zodat dit in de nascheidingsprocedure eruit gehaald kan worden.

In de bijlage kunt u nog eens nalezen wat er nu wel en wat er niet in de PMD zakken mag.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren