HOME  |  Actueel  |  Kandelaberen Esdoorns in Hendrik de Vriesplantsoen

Kandelaberen Esdoorns in Hendrik de Vriesplantsoen (14-04-2018)

Esdoorns in het Hendrik de Vriesplantsoen

In het Hendrik de Vriesplantsoen heeft de gemeente een (kap)vergunning aangevraagd voor zes oude zilveresdoorns. Anders dan een kapvergunning doet vermoeden worden deze bomen echter niet gekapt, maar worden deze bomen gekandelaberd. Dit betekent dat de hoofdtakken sterk ingenomen worden. Voor deze drastische snoei is namelijk ook een (kap)vergunning nodig.

Deze meerstammige oude bomen zijn zeer markant en de gemeente Haren wil deze bomen graag behouden. Uit onderzoek door een extern bureau is gebleken dat er een groot acuut risico is van het uitbreken van zeer zware takken en stammen. De bomen zijn aangetast door zwammen en de stammen worden daardoor overbelast. Als de takken of stammen uitbreken is dit een groot gevaar voor de wandelaars die onder deze giganten doorlopen. Door de bomen niet te kappen, maar de kronen in te nemen kunnen we deze bomen nog een tijd behouden. Een goede eigenschap van de zilveresdoorn is dat hij zich snel herstelt.

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de maand mei. De Gemeente Haren gaat voor de snoeiwerkzaamheden eerst een faunacheck uitvoeren. Hierbij wordt vooraf gekeken of er bijvoorbeeld nestelende vogels verstoord worden. Indien daar aanleiding toe is, zullen de werkzaamheden uitgesteld worden.

 

Wilt u graag het onderzoeksrapport inzien? Dit ligt ter inzage bij team Woonomgeving aan de van Maerlantlaan 1.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren