HOME  |  Actueel  |  Inburgering in Haren succesvol

Inburgering in Haren succesvol (02-02-2017)

Screenshot NOS Journaal

Dinsdag 24 januari jl. bracht de Algemene Rekenkamer een negatief rapport uit over de inburgering van statushouders in Nederland. Slechts 39% van alle inburgeraars in Nederland slaagt voor zijn of haar inburgeringsexamen. De gemeente Haren laat echter een heel ander beeld zien. Hier slaagt maar liefst 85% van de statushouders voor het inburgeringsexamen. Een bijzondere prestatie waarmee de gemeente Haren het landelijke nieuws wist te halen.

Waarom is inburgeren zo lastig?

Sinds de wijziging in de Wet Inburgering van 2013 ligt de verantwoordelijkheid voor het inburgeren bij de statushouder zelf. Zij moeten alles zelf regelen: een school kiezen, ze moeten de kosten zelf betalen én zien dat ze binnen drie jaar hun diploma weten te halen. Een moeilijke opgave omdat er zeer veel aanbieders zijn, de voertaal Nederlands is en de statushouders (nog) niet volledig thuis zijn in bijvoorbeeld de regelgeving en de instanties waar ze mee te maken hebben of krijgen. Het gevolg? Langdurige werkloosheid en bijstand, verlies van vertrouwen, aanpassingsproblemen, isolement, verkeerde werk- en studiekeuzes en dreigende oplopende schuldenproblematiek. Bovendien sloot de inhoud van het inburgeringsprogramma niet goed aan op de praktijk van alledag.

Samen regie pakken op inburgeren in Haren

De gemeente Haren zag het fout gaan en greep in. Eind 2015 werd besloten om samen met de statushouder de regie ter hand te nemen vanuit de gedachte dat intensieve ondersteuning en informatieverstrekking meer rendement geeft dan het de statushouder zelf uit te laten zoeken. Het mes snijdt immers aan twee kanten: goed inburgeren is goed voor de statushouder, maar ook voor de gemeente. Zo heeft de statushouder meer regie en grip op zijn eigen leven en de gemeente hoeft bijvoorbeeld minder bijstand te verstrekken.

Wat maakt de aanpak in Haren anders?

Het inburgeren in Haren begint al snel. Er gaat geen kostbare tijd verloren. Al in het AZC kan begonnen worden met inburgeren: het ‘Onnermodel’. Zodra iemand een status heeft gekregen wordt een plan van aanpak gemaakt. Omdat niet veel bekend is over de achtergrond van de statushouders wordt een assessment bij hen afgenomen. Hieruit moet blijken wat zijn of haar werk en opleiding in het land van herkomst waren en wat de waarde daarvan in Nederland is. Daarnaast worden taalvaardigheid, capaciteiten, gezondheid en motivatie in beeld gebracht. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak gemaakt.

Naast het inburgeringsprogramma van de overheid geeft de gemeente Haren een zogenaamde participatietraining. In deze training staat centraal wat de informatie uit het inburgeringsprogramma doet met de statushouder als persoon. Wat betekent het bijvoorbeeld als je mensen geen hand wilt geven? Of als je gesprekspartner homoseksueel is? Er worden tijdens deze training dus bruggen geslagen tussen de normen, waarden en omgangsvormen in Nederland, de beleving ervan van de statushouder, hoe de statushouder hier mee om kan gaan en wat de mogelijke gevolgen daarvan zijn. Aanvullend op het inburgeringsprogramma en de participatietraining worden in Haren ook nog extra taallessen gegeven en kan men naast de inburgering al beginnen met een cursus of opleiding. Dit heel duaal inburgeren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ROC in Groningen. Alles met als doel de statushouders zo snel mogelijk te laten integreren in de Nederlandse samenleving. De statushouder wordt ondersteund door een persoonlijk begeleider van Vluchtelingenwerk Haren. Er wordt gewerkt vanuit één plan van aanpak. Hoewel de statushouders dus intensief begeleid worden in Haren blijft hun eigen verantwoordelijkheid wel overeind. Het is aan hen om er hard voor te werken en zo mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Bekostiging

Om het intensieve inburgeringsprogramma te bekostigen, maakt de gemeente Haren gebruik van bestaand budget. Deels uit het budget dat Haren krijgt van de overheid om statushouders in de gemeente te huisvesten en op te vangen en deels uit gelden die voortvloeien uit de Participatiewet. Dit is de wet die ondersteuning regelt bij het vinden van werk. Hier wordt in andere gemeenten in Nederland geen gebruik van gemaakt. Bovendien bekostigt de statushouder zelf zijn inburgeringsprogramma bij het ROC of andere aanbieder.

Haren in het landelijke nieuws

Doordat Haren een positieve uitzondering vormt voor wat betreft het inburgeren van statushouders heeft onder andere het NOS-journaal hier aandacht aan besteed. Frank Steenhuisen, projectleider inburgering, geeft een korte toelichting op de succesvolle aanpak in Haren:

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren