HOME  |  Actueel  |  Haren wil en kan zelfstandig verder

Haren wil en kan zelfstandig verder (14-07-2017)

Op vrijdag 7 juli jl. heeft de minsterraad op voorstel van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ronald Plasterk, het concept-wetsontwerp behandeld over de herindeling van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. De uitkomst van de bespreking is dat het concept-wetsontwerp naar de Raad van State (RvS) is gestuurd voor advies. Meer hierover leest in het persbericht van de Rijksoverheid.

Planning besluitvorming herindeling Groningen/Haren/Ten Boer

Als de RvS haar advies heeft opgesteld, komt het wetsontwerp opnieuw ter behandeling in de ministerraad. Gaat de ministerraad akkoord, dan gaat het ontwerp naar de Tweede Kamer. De verwachting is dat de Tweede Kamer zich hier in september/oktober a.s. over gaat buigen. Haalt de Tweede Kamer Haren uit het wetsontwerp, dan blijft Haren zelfstandig. Doet de Tweede Kamer dit niet, dan gaat het wetsontwerp naar de Eerste Kamer voor besluitvorming. Dan zal eind 2017 of begin 2018 het besluit vallen dat de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer worden samengevoegd.

Haren wil en kan zelfstandig verder

Echter, Haren wil en kan zelfstandig verder. Hiervoor zijn voldoende argumenten te vinden in onderstaand pleidooi van het college van B&W van Haren en de coalitiepartijen uit de Harense gemeenteraad: D66, Gezond Verstand Haren (GVH) en CDA. De komende periode blijft Haren zich dan ook inzetten om zelfstandig te blijven. Hierover leest u meer in onderstaand document ‘Stand van zaken herindeling Groningen/Haren/Ten Boer’.  

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren