HOME  |  Actueel  |  Gladheidsbestrijding 2017-2018

Gladheidsbestrijding 2017-2018 (27-11-2017)

Strooiwagen op besneeuwde wegen

De winter met zijn sneeuw en ijs geeft wintersportliefhebbers veel plezier. Maar voor bureau Woonomgeving van de gemeente Haren zijn het drukke tijden. De wegen en fietspaden kunnen glad worden. Wij kennen allemaal de verschijnselen van gladheid door opvriezen van het wegdek, sneeuw en/of ijzel. Gladde wegen, fiets- en voetpaden zijn gevaarlijk voor het verkeer: er kunnen ongelukken gebeuren en vertragingen ontstaan.

Het sneeuw- en ijsvrij houden van alle wegen, gedurende de winterperiode, is praktisch onuitvoerbaar en zou onverantwoorde financiƫle inspanningen vragen. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. Deze keuzes gaan over belangrijkheid van wegen en tijdstippen waarbinnen er acties uitgevoerd gaan worden. Om onderscheid te maken tussen de belangrijkheid van gemeentelijke wegen en de tijdstippen wanneer er acties uitgevoerd worden, terwijl de gladheidsbestrijding ook nog betaalbaar blijft, is onderstaand overzicht gemaakt. Bij de uitgangspunten is ervan uitgegaan dat er alleen gestrooid wordt als het daadwerkelijk glad is.

Prioriteit in bestrijden gladheid

Bij gladheidsbestrijding geldt de volgende prioriteit. Eerst worden de doorgaande verbindingsroutes schoongemaakt en gestrooid, gevolgd door:

  1. busroutes,
  2. doorgaande fietspaden,
  3. wijk ontsluitende wegen,
  4. wijk ontsluitende fietspaden,
  5. overige fietspaden,
  6. voetgangersgebieden,
  7. loopverbindingen naar openbaar vervoer en andere (nuts)voorzieningen en tot slot de woonstraten in de diverse dorpen en wijken.

In de dorpen en wijken zorgen de wijkverzorgingsploegen ervoor dat de bushaltes, oversteekplaatsen voor voetgangers, winkelcentra, de omgeving van het gemeentehuis, marktplaatsen en de straatkolken ijs- en sneeuwvrij worden gehouden.

Hoe is de waarneming van gladheid geregeld?

De waarneming van gladheid is als volgt geregeld afhankelijk van het tijdstip:

  • waarneming door opzichters c.q. medewerkers van bureau Woonomgeving;
  • waarneming door de coƶrdinator gladheid (voornamelijk buiten reguliere werktijd);
  • en tot slot waarneming door de politie tijdens onverwachte weersituaties

Wij staan voor u klaar

Het personeel en materieel van de gemeente Haren staan voor u klaar aankomende winter en zorgen ervoor dat u zonder noemenswaardige problemen veilig gebruik kunt maken van de openbare ruimte.  Wel verwachten wij uw medewerking om de bij uw woning liggende voetpaden sneeuw- en ijsvrij te maken.

Meer informatie en de strooiroutes vind u op onze website.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren