HOME  |  Actueel  |  Eerste Kamer besluit: herindeling Groningen, Haren en Ten Boer is een feit

Eerste Kamer besluit: herindeling Groningen, Haren en Ten Boer is een feit (12-07-2018)

Dinsdag 10 juli stemde de Eerste Kamer met 49 stemmen voor en 25 stemmen tegen in met het wetsontwerp tot samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Daarmee is de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019 een feit. Vandaag werd ook bekend dat Peter den Oudsten waarnemend burgemeester zal zijn van de nieuwe gemeente Groningen.

Einde aan periode van onzekerheid

Het besluit van de Eerste Kamer maakt een eind aan een lange periode van onzekerheid over de toekomst van de drie gemeenten. Nu dit een gezamenlijke toekomst blijkt, staan de komende maanden in het teken van het samen vormgeven aan een goede start van de nieuwe gemeente Groningen. Het is dus tijd om samen vooruit te kijken. Volgens de drie huidige (waarnemend) burgemeesters zou de politiek zo decentraal mogelijk en dicht op de samenleving moeten worden georganiseerd na

1 januari. De korte voorbereidingstijd mag niet ten koste gaan van de dienstverlening. Er wordt dan ook hard gewerkt om de overgang naar de nieuwe gemeente Groningen voor alle betrokkenen zo goed mogelijk te laten verlopen.

Vormgeven aan de nieuwe gemeente Groningen: wat is er (nog niet) bekend?

De inzet is om alles wat wettelijk gezien geregeld moet zijn per 1 januari a.s., ook per die datum te regelen. Dit houdt aan de andere kant in dat niet álles per die datum geregeld kan en moet zijn. De voorbereidingstijd is immers beperkt. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van de overgangsperiode van twee jaar voor beleid en regelgeving zoals de wet Arhi die voorschrijft. Dit kan betekenen dat inwoners van de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer nog te maken krijgen met verschillende tarieven en regelingen, ook als de nieuwe gemeente Groningen een feit is. Een uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld de onroerend zaak belasting (OZB). Deze moet voor 1 april 2019 door de nieuwe gemeenteraad worden vastgesteld. Dit wordt dus één tarief voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Groningen. Om de nieuwe gemeenteraad te vormen wordt op 21 november a.s. de gemeenteraadsverkiezing gehouden.

Wat betekent de herindeling voor Haren?

Voor Haren betekent de herindeling dat het loket burgerzaken na 1 januari vooralsnog open blijft, evenals Bureau Woonomgeving. Ook krijgt Haren een zogenaamd ‘gebiedsteam’. Dit gemeentelijke team vormt de verbinding tussen de inwoners, verenigingen en dergelijke in Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren en de ambtelijke organisatie en het bestuur van Groningen. Hiermee wordt vormgegeven aan de wens tot nabijheid van de ambtelijke organisatie en het bestuur van de nieuwe gemeente Groningen.

Meer informatie

De komende periode houden wij u op de hoogte van de actuele stand van zaken via onze website. Houd deze dan ook goed in de gaten voor het laatste nieuws. Heeft u nog vragen ten aanzien van de herindeling? Stuur dan een e-mail naar vragenherindeling@haren.nl Wij beantwoorden uw vraag op een zo kort mogelijke termijn.  

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren