HOME  |  Actueel  |  Eerste fase Gebiedsaanpak landschap Gorecht een succes!

Eerste fase Gebiedsaanpak landschap Gorecht een succes! (08-03-2018)

Op woensdag 7 maart jl. brachten wethouder Mathilde Stiekema  van de gemeente Haren, directeur Jacqueline de Milliano van Landschapsbeheer en de afdeling Landelijk Gebied en Water van de provincie Groningen een werkbezoek aan de Landschapsploeg in de gemeente Haren.

In het project Gebiedsaanpak Landschap Gorecht werken Landschapsbeheer, de gemeente Haren, ANV Stad en Ommeland, de provincie en de natuurbeheerders samen aan een duurzaam beheer van het landschap. Het beheer van de houtwallen, meidoornhagen, poelen en dobben in het gebied wordt uitgevoerd door werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en bewoners onder begeleiding van Landschapsbeheer.

Bij de start van het werkbezoek in de Appelbergen werd door Jacqueline de Milliano, directeur van Landschapsbeheer, kort teruggekeken op de succesvolle eerste fase van het project. Wethouder Mathilde Stiekema  sprak haar waardering uit voor het brede draagvlak van het project en bedankte namens de gemeente Haren de medewerkers van de veldploeg en de vele vrijwilligers voor hun inzet  voor het landschap. De heer Anco Hoogerwerf gaf namens gedeputeerde Staghouwer aan dat de provincie blij is met het goede verloop van het project. Het grote aantal betrokkenen onder bewoners, werkzoekenden, professionals, vrijwilligers en scholieren geeft hem vertrouwen dat deze werkwijze leidt tot een duurzaam en betaalbaar beheer van het landschap, ook na afloop van het project.

De medewerkers van de afdeling Landelijk Gebied en Water staken vervolgens de handen uit de mouwen.  Meer dan 40 mensen gingen enthousiast aan de slag om boomopslag weg te zagen bij twee dobben aan de rand van de Appelbergen en een houtsingel te snoeien.

Resultaten

Sinds de start van het project begin 2017 is er veel werk verricht. Er is al meer dan 20 kilometer houtwal en singel gesnoeid en elk jaar wordt bijna tien kilometer meidoornhaag in het landschap geknipt. Ook zijn er veel poelen en dobben opgeknapt. Niet alleen de Landschapsploeg maar ook veel bewoners, vrijwilligers en leerlingen van scholen helpen mee met het knotten van wilgen, het snoeien van de houtwallen en het opknappen van poelen, dobben en bos- en natuurterreinen. Een ander mooi resultaat van het project is dat verschillende werkzoekenden, die in de Landschapsploeg scholing en werkervaring hebben opgedaan, zijn doorgestroomd naar een reguliere baan in het groen. De eerste  fase van het project is daarmee in meerdere opzichten een succes te noemen.

Blik naar de toekomst

De aanpak biedt voordelen voor alle betrokken partijen. Zo wordt het bijzondere landschap van Gorecht duurzaam in stand gehouden. Ook wisselen de beheerders in het landschap kennis en informatie uit en stemmen hun beheer op elkaar af. Daarnaast kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt scholing en werkervaring opdoen, waarmee hun kansen op de arbeidsmarkt toenemen. Tenslotte hebben de inwoners van Haren de kans om mee te werken aan en invloed uit te oefenen op het verfraaien van het gebied waar ze straks zelf van kunnen genieten.

Meehelpen?

Vrijwilligers en bewoners die willen meehelpen aan het beheer van het landschap, of anderszins een bijdrage willen leveren aan het project zijn van harte welkom. Ze kunnen zich melden bij Landschapsbeheer Groningen: 050-5345199.

Het pilotproject Gebiedsaanpak landschap Gorecht wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Groningen, de gemeente Haren, Stichting Gebiedsfonds Drentsche AA, Comité Regio Groningen Haren en eigenaren.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren