HOME  |  Actueel  |  Betonnen abri langs de A28 in Haren is een ‘Van Gogh’ geworden

Betonnen abri langs de A28 in Haren is een ‘Van Gogh’ geworden (14-11-2017)

Betrokkenen naast elkaar op het bankje in de abri

Op 14 november is de schildering op de abri langs de A28 in Haren onthuld. Deze schildering is gemaakt door Marijke Koster van AKSI automatisering. AKSI automatisering is onlangs verhuisd naar het voormalige pand van Rijkswaterstaat langs de A28. Zij knappen het pand en de omgeving zelf op. Vandaar dat Marijke de gemeente heeft benadert met de vraag of zij het bushokje mocht beschilderen.

Tegelijkertijd is de provincie bezig om haar bushaltebeleid tot uitvoering te brengen Daarnaast maakt het bushokje onderdeel uit van de P+R Haren, dat een hub is. De gemeenten, provincie en OV-bureau gaan in de komende jaren de hubs opwaarderen. De gemeente Haren heeft vervolgens de verschillende partijen bij elkaar gebracht om de voorstellen voor een schildering te bespreken.

 

Vanuit de verschillende partijen zijn denkkracht, menskracht en financiële middelen bij elkaar gebracht. Een dergelijk voorstel kost meer moeite en geld dan het hokje gewoon in één kleur te schilderen. Het bedrijf heeft de uitvoering verzorgd, de gemeente heeft voorzieningen getroffen en beheert het hokje en de provincie heeft een financiële bijdrage gedaan.

 

“Naast dat zij het idee hebben ontwikkeld, heeft AKSI het plan grotendeels zelfstandig uitgevoerd. Deze kwaliteitsverbetering van is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen veel verschillende partijen en van burgerparticipatie. Het bedrijf neemt initiatief en de gemeente en de provincie faciliteren” aldus wethouder Mathilde Stiekema en gedeputeerde Fleur Gräper.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren