HOME  |  Actueel  |  Bestrijding Jacobskruiskruid

Bestrijding Jacobskruiskruid (05-07-2018)

Sint Jacobskruiskruid

Jacobskruiskruid is een plant die van oudsher in Nederland voorkomt en giftig is voor mens en dier. Paarden, schapen, koeien, en dergelijke eten het kruid in normale situaties niet op. Zij eten het wel wanneer het in gedroogd hooi terecht is gekomen of wanneer er geen ander voedsel aanwezig is.

In de gemeente Haren staat deze plant ook in de bermen. Er wordt door bezorgde bewoners regelmatig gevraagd de planten weg te halen. De gemeente laat deze planten echter in principe staan, omdat de plant een ecologische functie heeft voor bijen, vlinders en zweefvliegen. De Sint-jacobsvlinder (zebrarups) is bijna volledig afhankelijk van Jacobskruiskruid.

Het risico voor vergiftiging van het vee is goed te beheersen door te voorkomen dat de plant in weilanden komt en geen hooi te maken van vegetatie waar de plant in staat. Door een juiste begrazingsdruk en onderhoud van het weiland wordt voorkomen dat het Jacobskruiskruid in het weiland komt. Bij een goed onderhouden weiland zal de verspreiding van het Jacobskruiskruid niet of nauwelijks plaatsvinden. De enkele planten die in het weiland kunnen groeien worden dan ook niet snel gegeten door het vee en kunnen verwijderd worden door de gebruiker van het weiland.

De gemeente Haren bestrijdt de plant in principe dus niet. Indien u toch zelf de plant wilt verwijderen, kunt u de plant het beste met handschoenen aan met wortel en al uit de grond trekken en afvoeren. Maaien van het Jacobskruiskruid heeft geen effect, omdat de plant opnieuw uit de wortel kan groeien.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren