HOME  |  Actueel

Actueel

 • Eerste Kamer besluit: herindeling Groningen, Haren en Ten Boer is een feit

  (12-07-2018)

  Dinsdag 10 juli stemde de Eerste Kamer met 49 stemmen voor en 25 stemmen tegen in met het wetsontwerp tot samenvoeging van Groningen, Haren en Ten Boer. Daarmee is de nieuwe gemeente Groningen per 1 januari 2019 een feit. Vandaag werd ook bekend dat Peter den Oudsten waarnemend burgemeester zal zijn van de nieuwe gemeente Groningen.

  Lees verder
 • Registratie aanduidingen politieke partijen voor de herindelingsverkiezing

  (10-07-2018)
  icoontje met rode potlood

  Op woensdag 21 november 2018 worden de leden van de raad van de nieuwe gemeente Groningen gekozen. Uiterlijk 27 augustus moeten politieke partijen hiervoor de aanduiding (naam) waarmee zij willen meedoen laten registeren bij het centraal stembureau. Deze naam wordt op de kandidatenlijst vermeld. Het verzoek tot registratie kan schriftelijk worden ingediend bij het centraal stembureau, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

  Lees verder
 • Restauratie van het Haantje van de kerktoren Rijksstraatweg

  (06-07-2018)
  de haan op het nieuwe kruis op de toren

  Op de mistige ochtend van 26 januari j.l. verdween de haan van de kerktoren van de Dorpskerk in Haren.

  Lees verder
 • Bestrijding Jacobskruiskruid

  (05-07-2018)
  Sint Jacobskruiskruid

  Jacobskruiskruid is een plant die van oudsher in Nederland voorkomt en giftig is voor mens en dier. Paarden, schapen, koeien, en dergelijke eten het kruid in normale situaties niet op. Zij eten het wel wanneer het in gedroogd hooi terecht is gekomen of wanneer er geen ander voedsel aanwezig is.

  Lees verder
 • Verkoop gronden Stationsgebied

  (07-06-2018)
  kavels ingekleurd in de omgeving

  De realisatie van de fietstunnel is in volle gang en er wordt druk gewerkt aan het vaststellen van de voorwaarden waaronder de fietsstraten worden aangelegd (besteksgereed maken). Als alles volgens planning verloopt, zijn deze werkzaamheden in maart 2019 afgerond....

  Nu we meer zicht hebben op de uitvoering van de tunnel en de fietsstraten, kunnen we ook aan slag met de verkoop van de kavels in het gebied. Het betreft twee locaties, de Stationsresidence en een apotheek met vijf kavels om te wonen.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren