HOME  |  Actueel

Actueel

 • Begroting 2018 laat versterkte financiële positie gemeente Haren zien

  (19-10-2017)
  Mathilde Stiekem presenteert de begroting

  Dankzij een degelijk financieel beleid sluit de begroting 2018 van de gemeente Haren met een voordelig resultaat van € 2.449.000. Daarmee bedraagt het eigen vermogen van de gemeente Haren (ook wel Algemene Reserve) eind 2018

  9,1 miljoen euro. In 2018 is de solvabiliteit 19%, waarmee de doelstelling van een solvabiliteit van 30% in 2023 haalbaar blijft. Solvabiliteit is een kengetal om aan te geven of een organisatie op korte en lange termijn aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Door de toename van het eigen vermogen en het vergroten van de solvabiliteit versterkt de gemeente Haren haar financiële positie in lijn met de kaders die geschetst zijn in het verbeterplan Beterr Haren.

  Lees verder
 • Burgemeester Van Veen aangeslagen door incident in Haren

  (14-10-2017)
  gemeentehuis

  Zaterdagochtend is Haren opgeschrikt door een ernstig incident. In een woning aan het Jufferpad in Haren werden een overleden vrouw en een overleden kind aangetroffen. In de woning was ook een man aanwezig. Hij is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw en het kind. Een tweede kind dat in de woning was, bleef ongedeerd en is opgevangen.

  Lees verder
 • Onderzoek naar kunstgrasvelden

  (12-10-2017)
  Voetballers in een wedstrijd

  In het najaar van 2016 heeft het televisieprogramma Zembla onderzoek gedaan naar het gebruik van rubbergranulaat op de kunstgrasvelden. Op dat moment heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu na onderzoek de conclusie getrokken dat er zonder gevaar voor de gezondheid gespeeld kon worden op deze kunstgrasvelden.

  Lees verder
 • Wethouders en fractievoorzitters lezen voor op de Dag van de Duurzaamheid

  (10-10-2017)
  Wethouder Michiel Verbeek leest voor aan een klas op de Linde

  De dag van de Duurzaamheid vindt plaats op dinsdag 10 oktober 2017. Dit jaar staat deze dag in het teken van voedsel. Door heel Nederland vinden - voor het negende jaar -  duizenden activiteiten plaats op het gebied van duurzame en gezonde voeding.  Bij een van de activiteiten dit jaar, worden kinderen door het hele land voorgelezen uit ‘De wereld van Voedsel’. Tekeningen in het boek zijn door kinderen gemaakt. Geïnspireerd door deze tekeningen schreven getalenteerde pabo-studenten de verhalen. Op de Dag van de Duurzaamheid zien we hoe met duizenden activiteiten door heel Nederland de wereld schoner, mooier en eerlijker kan worden. Kinderen denken hier graag over mee.

  Lees verder
 • Financiële bijdrage van de Regio Groningen-Assen

  (04-10-2017)
  Logo regio Groningen-Assen

  Heeft u een project waarvan onze regio mooier, sterker of krachtiger wordt? Heeft u daar geld voor nodig?

  Dan krijgt u de gelegenheid een projectvoorstel te sturen naar de Regio Groningen-Assen. De beste voorstellen mogen een pitch houden voor de beoordelingscommissie.

  Lees verder
 • Aanbesteding bouw tunnel bij station Haren afgerond

  (02-10-2017)
  Trappem naar het treinstation

  Start werkzaamheden verwacht in het tweede kwartaal 2018

  In maart 2017 tekenden de gemeente Haren en ProRail de overeenkomst die de realisatie van de onderdoorgang tussen het Stationsplein en de Walstroweg, een gemoderniseerd station en de herinrichting van het stationsplein mogelijk moest maken. De eerste stap in de realisatie was het aanbesteden van het project. Inmiddels is deze Europese aanbesteding afgerond en gegund aan Reimert Bouw en Infrastructuur uit Almere. Een belangrijke mijlpaal waardoor in het tweede kwartaal 2018 gestart wordt met de aanleg van de lang verwachte en gewenste tunnel voor voetgangers en fietsers.

  Lees verder
 • G-voetbal: voetballen met een verstandelijke of lichamelijke beperking

  (28-09-2017)
  Het G voetbalteam van Gorecht

  Elke dinsdagavond van 19:30 tot 20:30 uur wordt op het kunstgrasveld van sportpark De Koepel G-voetbal gespeeld. G-voetbal is een aanbod voor mensen met een licht lichamelijke of verstandelijke beperking.

  Lees verder
 • Strijd voor zelfstandigheid gaat verder

  (01-09-2017)
  Beeld uit de film

  Den Haag maakt visueel kennis met de gemeente Haren

  De lobby voor een zelfstandige gemeente Haren gaat onverminderd voort. Het college van Haren, het Burgercomité en inwoners uit de gemeente Haren hebben de afgelopen periode veel tijd gestoken om kamerleden en andere invloedrijke personen in Den Haag te overtuigen van een zelfstandig Haren. Hier wordt nu een volgende stap aan toegevoegd. Zo is er een nieuwe film over de gemeente Haren gemaakt met als belangrijkste boodschap “Haren wil geen gedwongen fusie met de stad Groningen” én is er een boek in de maak met dezelfde boodschap.

  Lees verder
 • Kerklaan bereikbaar via kleine omweg

  (29-08-2017)
  Jongen die op de asfaleermachine zit

  De vakantie loopt naar het eind en de scholen beginnen bijna weer dus verwachten we ook de fietsers terug op de Kerklaan. Dat kan! Reef Infra heeft de hele zomervakantie doorgewerkt om het fietspad zover klaar te krijgen dat daar weer gefietst kan worden. Het is nog niet helemaal klaar, er komt later nog een slijtlaag op. Dit zal pas gebeuren als het asfalteren helemaal klaar is. Op sommige plekken is dat nog niet het geval in verband met een paar bomen die nog te dicht bij het fietspad staan en die nog geveld gaan worden.

  Lees verder
 • Extra gelden voor binnen- en buitenschoolse activiteiten

  (21-08-2017)
  logo van het jeugdcultuuronds Groningen

  De gemeente Haren breidt het Kindpakket Haren uit en stelt daarmee extra gelden beschikbaar om binnen- en buitenschoolse activiteiten te stimuleren voor kinderen uit gezinnen met een krappe beurs. De extra gelden zijn mogelijk door een jaarlijkse extra structurele bijdrage van het Rijk van ruim € 50.000,00 om kinderarmoede tegen te gaan.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren