HOME  |  Ondernemers  |  Subsidies

Subsidies

De gemeente Haren kent subsidies voor de uitvoering van diverse activiteiten. De hoofdstructuur van het subsidieproces is neergelegd in de Algemene subsidieverordening (ASV) van de gemeente Haren. Welke activiteiten in aanmerking komen voor subsidie, zijn vastgelegd in de drie subsidieregelingen:

  • Subsidieregeling Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg gemeente Haren 2014
  • Subsidieregeling Oud papier gemeente Haren 2014
  • Subsidieregeling Onderhoud monumentale bomen gemeente Haren 2014

De Algemene subsidieverordening en de subsidieregelingen zijn terug te vinden op de website overheid.nl

 

Subsidies

Subsidieregister

In het subsidieregister vindt u een overzicht van de instellingen die subsidie hebben ontvangen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren