HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Subsidie onderhoud monumentale bomen

Subsidie onderhoud monumentale bomen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Voor onderhoud en maatregelen die noodzakelijk zijn om een monumentale boom duurzaam in stand te houden, kan subsidie aangevraagd worden. 50% van de kosten voor het onderhoud aan een monumentale boom kan worden vergoed met een maximumbedrag van € 500 per boom.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Aanvragen om een subsidie voor onderhoud aan monumentale bomen moeten uiterlijk twaalf weken voordat de aanvrager voornemens is het onderhoud en de maatregelen te laten uitvoeren, ingediend worden.

De subsidie wordt achteraf betaald. Binnen 15 maanden na toekenning van de subsidie moet de rekening van de boomverzorger ingediend worden.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Voor het aanvragen van subsidie voor onderhoud aan een monumentale boom bent u verplicht het aanvraagformulier subsidie onderhoud monumentale bomen  te gebruiken.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren