HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Reinigingsrechten bedrijfsafval

Reinigingsrechten bedrijfsafval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U bent zelf verantwoordelijk voor het scheiden en afvoeren van uw bedrijfsafval.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente uw bedrijfsafval op te halen. Sluit u een privaatrechtelijk contract af met de gemeente? Dan krijgt u geen aanslag reinigingsrechten, maar een rekening.

U betaalt de reinigingsrechten of de rekening.

Bezwaar maken

U kunt geen bezwaar maken tegen de rekening. Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u wel bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren