HOME  |  Ondernemers  |  Onderwerpen A-Z  |  Bedrijfsinterne milieuzorg

Bedrijfsinterne milieuzorg

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

In uw bedrijf moet u letten op milieuzorg. Bijvoorbeeld door

  • afval te scheiden;
  • op een goede manier afval te verpakken en te vervoeren.

Aandacht voor het milieu is een onderdeel van het managementsysteem van uw onderneming. De gemeente controleert of uw bedrijf dit doet. Als u onvoldoende let op de interne milieuzorg, dan kan de gemeente u dwingen dit wel te doen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Uw bedrijf moet een logboek bijhouden waarin het volgende staat:

  • energieverbruik en aardgasverbruik in de laatste 3 jaar
  • verbruik leidingwater in laatste 3 jaar
  • afgiftebewijzen van afvalstoffen van de laatste 5 jaar
  • plattegrond van uw bedrijf

Bepaalde bedrijven moeten ook de volgende gegevens bijhouden:

  • keuringsbewijzen van ondergrondse of bovengrondse tanks
  • onderhoudsbewijzen van koelinstallaties, zoals airco’s
  • uitgevoerde onderzoeken, zoals akoestische rapporten of bodemonderzoeken

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren