In gesprek met Wouter Nijland

Mooi Haren
HOME  |  Verhalen  |  In gesprek met Wouter Nijland

In gesprek met Wouter Nijland

schilders bezig met het maken van een portret in een schildersatelier

Leefplaats

Wouter Nijland werkt voor CareX en woont met zijn vrouw/collega Nikki en drie kinderen in de Biotoop. CareX zet zich in om leegstand te vervangen door maatschappelijk, zinvol gebruik. Op een terrein van acht hectare, aan de Kerklaan in Haren, staan zeven gebouwen die vroeger door de RUG werden gebruikt als biologisch centrum voor de studie Levenswetenschappen. In 2011 nam CareX de panden in bruikleen en sinds 2013 worden ze gehuurd. Biotoop betekent ‘leefplaats’ en dat is precies wat het is. Een plek om te wonen en/of te werken. Er was gelijk veel belangstelling van mensen om hun intrek te nemen in de Biotoop. Bij de start hebben Wouter en zijn collega’s flink gepuzzeld. ‘Ondernemers die tijdens hun werk lawaai maken kwamen bij elkaar in een gang. Gezinnen met kleine kinderen plaatsten we niet naast iemand die nachtdiensten draait. “Zo zoeken we voor iedereen de beste plek” vertelt Wouter.

Iedereen is welkom

Als je door de gangen van de gebouwen loopt valt meteen op hoeveel rust er heerst. Maar toch wonen in de Biotoop gemiddeld 170 mensen (waarvan 30 kinderen) en werken er gemiddeld 130 mensen (waarvan er 40 ook in de Biotoop wonen). Er werken veel kunstenaars maar ook meubelmakers en mensen die zich bezighouden met nieuwe media. Er is een yogastudio en kinderen kunnen er bijles krijgen. Naast veel creatieve mensen wonen er o.a. een advocaat, beleidsmaker en een boekhouder. In principe mag dus iedereen in de biotoop komen wonen en/of werken. Maar er wordt wel gekeken naar hoe je als mens in elkaar zit. Via een intakegesprek worden vragen gesteld als: sta je open voor anderen, kan je feedback geven en ontvangen, wat is je motivatie, wat kom je halen en brengen?

Een ‘gangster’ voor elke gang

De verdiepingen zijn ingericht met lange gangen met allemaal deuren waar je, net als in een ‘gewone’ straat, rekening met elkaar houdt. Elke gang heeft een ‘gangster’ aangewezen; een bewoner van de gang die aanspreekpunt is voor Carex en voor de bewoners als er ongeregeldheden zijn. Naast Wouter werken er nog vier mensen van CareX in de biotoop. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het dagelijks beheer zoals het groenonderhoud, technische zaken en financieel en administratief beheer. Wouter houdt zich daarnaast nog bezig met het zoeken van nieuwe bewoners, doet de intake, houdt interviews en spreekt zo nodig residenten aan. Van bewoners wordt verwacht dat ze zelf klein onderhoud aanpakken (sanitairblok schoonhouden, lampen vervangen, schroefjes aandraaien). Naast de gescheiden woon- en werkgebouwen neemt gebouw F een aparte plaats in. Deze fungeert als het kloppende hart van het complex. Er is een centrale huiskamer met een bar en een poolbiljart. Verder is er een weggeefhoek met voornamelijk (kinder-)kleding, schoenen en klein huishoudelijk apparatuur. De oude fietskelder is nu te huur voor vergaderingen, feestjes en toneel. En er zijn zelfs twee collegezalen en een bioscoop.

Houtsnippers

De gebouwen stammen uit een tijd dat er een stuk minder kennis over energiezuinig bouwen aanwezig was. De gasrekening was dan ook een hoge kostenpost. Dat kan en moet anders dacht CareX. Na verschillende opties te hebben overwogen is de keuze gevallen op houtkachels die werken op houtsnippers. In een kelderruimte staan twee grote, computergestuurde exemplaren. Ze zijn aangesloten op het bestaande cv-systeem en voorzien in 75 a 80 % van de warmtevoorziening. Na afloop van het huurcontract (eind 2019) gaan de kachels mee naar een  ander pand. Het volgende (vaak oude) pand kan dan snel weer worden vrijgegeven voor bewoning en werken tegen redelijke prijzen.

Met elkaar en voor elkaar

De ondernemers en bewoners weten elkaar gemakkelijk te vinden. Ze helpen elkaar met hun expertise, raad of lenen bijvoorbeeld hun auto uit aan anderen die zich geen kunnen veroorloven. Volgens Wouter is de sociale cohesie in de Biotoop dan ook sterker dan in een reguliere straat of wijk. Ook veel bewoners en bedrijven uit Haren en omgeving komen er graag voor het volgen van workshops, het kopen van producten of voor het oogsten van groente in de zelfoogsttuin.

Nieuwsgierig geworden? Zondag 21 mei is het weer BiotOpendag. De open dag van de Biotoop. Informatie hierover, en over een groot deel van de bedrijven en bedrijvigheid, kun je lezen op www.biotoop.org

Top