Home

Mooi Haren

Home

De combinatie van de verscheidenheid aan woningtypen, groene gebieden als het Boeremapark en het Hendrik de Vriesplantsoen en het Hortusterrein in Haren, de tuinen en de landschappelijke waardevolle open ruimten nabij de verschillende dorpen en de overal aanwezige bomen – op particuliere en publieke grond – hebben herhaaldelijk geleid tot de aanwijzing tot ‘Beste woongemeente van Nederland’. In 2015 stond Haren op de 5e plaats, tientallen plaatsen boven de andere noordelijke ‘toppers’: Schiermonnikoog (25e), Tynaarlo (38e) en Zuidhorn (74e).

De woonkwaliteit in de gemeente Haren is hoog. Die woonkwaliteit wordt, om te beginnen, bepaald door het samenstel van de dorpen Haren, Glimmen, Onnen en Noordlaren - vier mooie, groene dorpen, elk met een eigen verleden, identiteit, karakter, goede intermenselijke verhoudingen en aantrekkelijk woonklimaat.

Medebepalend voor het woonklimaat is het brede voorzieningenniveau, bestaande uit een grote verscheidenheid aan winkels, scholen, sport-, culturele, sociale en recreatievoorzieningen. De hoge woonkwaliteit heeft niet alleen betekenis voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van Haren. Zij draagt ook al vele decennia bij aan het vestigingsklimaat en daarmee de economie van het Noorden. Dat het woonklimaat zich in diverse opzichten onderscheidt van dat in andere plaatsen in de regio en in de provincie Groningen is een niet te onderschatten waarde.

De combinatie van goede voorzieningen, zowel in Haren zelf als in de stad Groningen, met de bovengemiddeld ruime opzet van de woonwijken en dorpen en de landelijke omgeving in de gemeente Haren en het omliggende Tynaarlo is uniek en waardevol. Dat Haren niet voor niets de parel van het noorden heet laten wij u op deze pagina zien door middel van filmpjes en foto’s. De foto’s zijn veelal aangedragen door inwoners van Haren, door de ogen van inwoners zien we de unieke kwaliteiten van de vier dorpen waaruit de gemeente Haren bestaat. Uit de kwaliteit van de foto’s blijkt de waardering die inwoners hebben voor hun gemeente.

Top