HOME  |  Inwoners  |  WOZ-loket  |  Taxatieverslag raadplegen

Taxatieverslag raadplegen

Wij willen u inzicht geven in de uitvoering van de Wet WOZ én het proces van taxeren. Daarom kunt u, nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen, het taxatieverslag van uw object(en) via de website bekijken. Doordat het taxatieverslag slechts kan worden opgeroepen met gebruik van uw DigiD is gewaarborgd dat uw gegevens niet op straat komen te liggen. Mocht u hier nog niet over beschikken, dan kunt u deze aanvragen via de website van DigiD.

Taxatieverslag woning raadplegen
 

Let op: alleen degene op wiens naam de aanslag/beschikking gesteld is kan het taxatieverslag opvragen.

Taxatieverslag niet-woning raadplagen
 

Bedrijven kunnen een taxatieverslag opvragen door het ingeven van het aanslagnummer en het aanslagbedrag van het betreffende object.

De gemeente Haren verzamelt en beheert de voor de waardering benodigde vastgoedinformatie. Aan de hand hiervan worden alle WOZ-objecten jaarlijks opnieuw getaxeerd. Dit gebeurt voornamelijk door taxateurs van gekwalificeerde, onafhankelijke taxatiebureaus. In totaal dienen in onze gemeente jaarlijks zo'n 10.000 WOZ objecten getaxeerd te worden: woningen, winkels, bedrijven, scholen, terreinen, enzovoorts. Het taxeren of waarderen van zo veel objecten is een omvangrijke klus, daarom wordt niet ieder object van binnen bekeken. Wel worden de vele kenmerken die een waarde kunnen beïnvloeden beoordeeld en vergeleken met de objecten die zijn verkocht rond de waardepeildatum 1 januari 2017.

Het blijft zaak om te bedenken dat de WOZ-waarde bepaald wordt naar het marktniveau op de waardepeildatum en deze ligt altijd één jaar voor het begin van het belastingtijdvak. Het is belangrijk dat de waardering zorgvuldig uitgevoerd wordt. De Waarderingskamer controleert dit en voorkomt over- en onderwaardering. Waarschijnlijk bent u nog kritischer dan voorgaande jaren, en terecht: het gaat per slot van rekening om uw huis of bedrijf, uw bezit.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren