HOME  |  Inwoners  |  WOZ-loket  |  Gratis bezwaar

Gratis bezwaar

Woz-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!
Er zijn diverse bedrijven met deze slogan actief. U kunt natuurlijk ook gratis bij uw gemeente bezwaar indienen. Hier leest u meer.

Informeel contact over WOZ-waarde

De gemeente heeft de WOZ-waarde van uw woning, bedrijfspand en/of grond vastgesteld. Als u het niet met de waarde eens bent en/of vragen heeft over de waardebepaling, dan vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen. Wij kunnen de waardering met u doorspreken en uitleggen waarom wij het op deze wijze gedaan hebben. Ook kunnen we de gebruikte uitgangspunten bespreken. Eventueel komt de taxateur bij u langs om uw woning of pand te bekijken en eventueel de geregistreerde gegevens te corrigeren en de waarde opnieuw te bepalen.

Ook het afgelopen jaar hebben wij al verschillende WOZ-waarden ambtshalve aangepast naar aanleiding van een telefoontje of bezoek van een burger. Waar gewerkt wordt, kunnen immers fouten worden gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze graag voor u aan. Gratis!

Lever een bijdrage aan de kwaliteit van uw WOZ-waarde

Het is voor de waardebepaling belangrijk dat de gemeente op de hoogte is van onder meer de kwaliteit en staat van onderhoud van de onroerende zaken. Hiervoor worden woningen in de gemeente regelmatig ter plaatse door een taxateur bekeken en beoordeeld. Ook halen wij veel informatie over te koop staande en verkochte panden van internet, bijvoorbeeld funda. Los hiervan kunt ook u informatie verstrekken over uw onroerende zaak. Ook als u informatie wilt aandragen die van belang is voor de waardevaststelling van uw onroerende zaak of als u zich niet kunt vinden in de vastgestelde waarde, kunt u contact opnemen met de afdeling belastingen/WOZ. Wij zijn bereikbaar via belasting@haren.nl en via 14 050.

Formeel bezwaar

Komt u er met de gemeentelijke taxateur niet uit, dan is het verstandig om formeel bezwaar te maken. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening, dus over het algemeen vóór 7 april 2018, bij de gemeente binnen zijn. Ook bezwaar maken is altijd gratis, en u heeft er maar heel zelden een gespecialiseerd bureau voor nodig. En dat is prettig, want die bureaus zeggen wel dat ze voor u gratis zijn, maar dat klopt niet helemaal. Hoe zit dat?

No-cure no-pay bedrijf leidt tot hogere OZB in de toekomst

Als het bezwaarschrift gegrond is kan de gemeente wettelijk verplicht zijn om een onkostenvergoeding uit te betalen. Als u een bedrijf namens u bezwaar laat maken machtigt u dit bedrijf om de onkostenvergoeding te incasseren die de gemeente bij gegrond verklaring moet uitbetalen. Die onkostenvergoeding is genormeerd, en zo hoog dat de no-cure no-pay bedrijven ervan kunnen bestaan. Hun boterham is dus de onkostenvergoeding die de gemeente aan hen moet uitbetalen omdat u het bedrijf heeft ingeschakeld. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de tarieven. Uiteindelijk betaalt u dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis.

In de praktijk gaat het als volgt: als de waarde van uw woning verlaagd wordt met € 10.000,-, dan levert dit u een verlaging van de aanslag OZB op van € 16,70. Ook heeft u een lager eigenwoningforfait voor de inkomstenbelasting, wat enkele tientjes scheelt. De gemeente dient echter aan het no-cure-no-pay bureau een wettelijke vergoeding over te maken, die in bezwaar varieert van 249 tot 750 euro of meer.

Vragen

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de medewerkers van het team Belastingen/WOZ. En doet u dat vooral ook als u vragen of twijfels heeft over uw woz-beschikking of over één van de gemeentelijke heffingen. Wij helpen u graag en altijd gratis!

Telefoon: 14 050
Email:
belasting@haren.nl

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren