HOME  |  Inwoners  |  Veiligheid en hulpdiensten  |  Politie

Politie

De politie in Haren maakt onderdeel uit van het Basisteam Groningen-Zuid van de Regionale Eenheid Noord-Nederland. Het politiebureau is gevestigd aan de Vondellaan 8 in Haren.

De wijkagent

De wijkagent is de spil binnen iedere basiseenheid. Hij of zij is voornamelijk in uw wijk of dorp te vinden en is een belangrijk aanspreekpunt. De wijkagent weet wat er speelt en probeert op tijd problemen te voorkomen. Als u de politie belt over een kwestie binnen uw omgeving (gezin, buren, woonomgeving), krijgt u naar alle waarschijnlijkheid met één van uw wijkagenten te maken. Als blijkt dat het probleem niet zozeer een zaak voor de politie is, bemiddelt de wijkagent in een aanpak door een andere organisatie, bijvoorbeeld maatschappelijk werk.

Contact

De politie is altijd bereikbaar. Bij spoedeisende situaties belt u het landelijke alarmnummer 112. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is of wanneer u getuige bent van een misdrijf of het voorbereiden van een inbraak of diefstal.

Wilt u spreken met uw wijkagent, dan kunt u bellen met 0900-8844. Als u uw woonplaats noemt, komt u bij de juiste medewerker terecht. Meer informatie over de politie in Haren vindt op www.politie.nl onder mijn buurt Haren.

Aangifte doen

Wanneer u slachtoffer van een misdrijf geworden bent, is het belangrijk dat u daarvan aangifte doet bij de politie. Door aangifte te doen vergroot u de kans dat de dader(s) en/of de buit worden achterhaald. U helpt dan de politie, gemeente, openbaar ministerie en andere organisaties om toekomstige criminaliteit beter aan te pakken. U kunt aangifte doen op het politiebureau in Haren (Vondellaan 8, Haren) of via internet.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren