HOME  |  Inwoners  |  Veiligheid en hulpdiensten  |  Brandweer

Brandweer

Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen.

De door het bestuur van de veiligheidsregio ingestelde brandweer voert de volgende taken uit:

  1. het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;
  2. het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;
  3. het waarschuwen van de bevolking;
  4. het verkennen van gevaarlijke stoffen en het verrichten van ontsmetting;
  5. het adviseren van andere overheden en organisaties op het gebied van de brandpreventie, brandbestrijding en het voorkomen, beperken en bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen.

De brandweer voert tevens taken uit bij rampen en crises in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Meer informatie is te vinden op de sites www.veiligheidsregiogroningen.nl en www.brandweergroningen.nl. U kunt de Brandweer Groningen ook volgen op Twitter: @brwgroningen.

De brandweerpost Haren bestaat uit 30 vrijwilligers. De kazerne is gevestigd aan de Westerse Drift 5 te Haren. Het verzorgingsgebied van de brandweerpost Haren beslaat het grondgebied van de gehele gemeente. Vrijwillige brandweerlieden (m/v) geven een professionele invulling aan een hobby. Zij volgen in de avonduren diverse vakopleidingen en oefenen daarnaast regelmatig in teamverband. Tegenover deze inzet staat een vergoeding. Belangrijker dan deze vergoeding is echter de voldoening van het werk: hulp aan mensen en dieren in nood. Werk in omstandigheden waarin blindelings op de collega's vertrouwd moet kunnen worden. Informatie over de brandweerpost Haren en werken bij de brandweer is te vinden op de website van brandweer Haren. Of volg de brandweerpost Haren op Twitter: @BrandweerHaren.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren