HOME  |  Inwoners  |  Veiligheid en hulpdiensten

Veiligheid en hulpdiensten

Veiligheid draait om mensen. Om buren, passanten op straat, ondernemers en scholieren. Betrokkenheid van burgers bij de veiligheid in hun straat, hun buurt en de gemeente is essentieel. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor het welzijn van mensen en voor de sociaaleconomische en culturele ontwikkeling van de gemeente Haren.

Kerntaak

Voor de gemeente is veiligheid een kerntaak. Om risico's en verstoringen van de veiligheid beheersbaar te maken, voert de gemeente de regie over het veiligheidsbeleid. Belangrijke partners hierbij zijn de politie, de brandweer, het openbaar ministerie en organisaties op het gebied van gezondheidszorg, maatschappelijk werk, onderwijs, rampenbestrijding en verkeersveiligheid.

Beleving

Het begrip veiligheid kent twee kanten. Aan de ene kant is er de objectieve veiligheid. Die is af te lezen aan de criminaliteitscijfers en de oplossingspercentages van misdrijven. Aan de andere kant is er de veiligheidsbeleving van burgers. Voelen zij zich veilig of niet? Tweejaarlijks worden de (on)veiligheidsgevoelens van de inwoners van de gemeente Haren gemeten door middel van een enquête. De resultaten van deze enquête, de veiligheidsmonitor, zijn openbaar en worden door de raad behandeld.

Eigen verantwoordelijkheid

Een integrale aanpak van veiligheidsproblematiek door de gemeente en andere organisaties is belangrijk, maar burgers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Als mensen zich misdragen, spreek hen dan  op hun gedrag aan. Bescherm uzelf tegen inbraak en diefstal. Bent u slachtoffer van een misdrijf, doe dan aangifte bij de politie. Besteed voldoende aandacht aan de opvoeding van uw kinderen en breng ze normbesef bij. Houdt u zich in het verkeer aan de maximumsnelheden. Meld onveilige situaties in uw buurt bij de wijkagent. Als u getuige bent van een misdrijf of ongeval, bel dan het alarmnummer 112.

Huiselijk geweld

Hebt u te maken met huiselijk geweld? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op de website Voor een veilig thuis. Bel naar 0800 2000 van Veilig Thuis Groningen voor advies, informatie of als u meteen met iemand wilt praten. De hulp is gratis. Het crisisteam van Veilig Thuis Groningen geeft meteen hulp als dat nodig is.

 • WhatsApp-buurtgroepen

  Meer betrokkenheid en veiligheid in uw buurt via WhatsApp

  Lees verder
 • Brandweer

  Alle brandweerkorpsen in onze provincie en hun medewerkers zijn samengegaan in één regionaal korps en maken sinds 1 januari 2014 deel uit van de organisatie Veiligheidsregio Groningen.

  Lees verder
 • Politie

  De politie in Haren maakt onderdeel uit van het Basisteam Groningen-Zuid van de Regionale Eenheid Noord-Nederland. Het politiebureau is gevestigd aan de Vondellaan 8 in Haren.

  Lees verder
 • Omgaan met risico's in Haren

  We leven in een maatschappij die niet zonder risico's is. Veel van de risico's die we dagelijks lopen accepteren we gewoon, zoals deelname aan het verkeer. De meeste risico's zijn heel klein, maar ze zijn er wel. En de gevolgen van een ongeluk kunnen groot zijn. Denk maar aan de Bijlmerramp of de rampen in Enschede en Volendam.

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren