HOME  |  Inwoners  |  Sport

Sport

De 4 mijl door de straten van HarenHaren heeft een groot aanbod op het gebied van sport. Er zijn verenigingen voor (zaal)voetbal, hockey, atletiek, gymnastiek, volleybal, basketbal, badminton, judo, paardrijden, zwemmen, onderwatersport, tennis- en squash, vissen, schaatsen, golfen, ballet, karate, dansen, bridgen, schaken en diverse verdedigingssporten.

Binnen de gemeente Haren vinden er jaarlijks een aantal grote sportevenementen plaats zoals de Avondvierdaagse, de Halve Marathon van Haren (ATC’75) en de Vier Mijl van Groningen. Hierbij zijn een groot aantal vrijwilligers betrokken.

 • Sportcoach

  Vanaf 1 maart 2014 heeft de gemeente Haren een sportcoach (Bas Veldman) voor 16 uur in de week. Deze sportmedewerker organiseert sportactiviteiten en legt verbindingen tussen scholen, kinderopvang, jongerenwerk en sportverenigingen. Op deze wijze vult de gemeente een belangrijke doelstelling van de Kadernota Sport in. Namelijk meer samenwerking tussen bovengenoemde instellingen op het gebied van sportactiviteiten. De inhuur van deze sportcoach wordt bekostigd vanuit een Rijkssubsidieregeling.

 • Sportdorp Glimmen

  In 2014 is het project Sportdorp Glimmen gehonoreerd en daarmee zijn rijksmiddelen beschikbaar gekomen om de leefbaarheid in Glimmen te vergroten. In de jaren 2015 en 2016 zal in overleg met de bewoners en sportaanbieders behoefte en ideeën worden geïnventariseerd om daarmee een vernieuwend sport- en beweegaanbod dichtbij de mensen te creëren.

 • Haren beweegt met SMALL

  Als één van de meest vergrijsde gemeentes van Nederland wil Haren in 2015 en 2016 de lichamelijke activiteit van de zelfstandig wonende, kwetsbare, inactieve senioren (70 t/m 84 jaar) uit Haren-West, waar de meeste vaak alleenstaande senioren wonen, bevorderen.

  Om deze ouderen op weg te helpen is het SMALL-project heel geschikt. De laagdrempelige, persoonlijke benadering van de SMALL-methode zorgt ervoor dat de kwetsbare, inactieve senioren in eerste instantie worden opgespoord en vervolgens over de drempel geholpen worden. Welzijnsorganisatie Torion is hierin leidend.

 • Accommodaties en speeltoestellen

  Voordat een openbaar speeltoestel op gemeentelijke grond geplaatst kan worden toetst de gemeente Haren of deze speeltoestellen aan de veiligheidsnormen voldoen. De gemeente is ook verantwoordelijk voor het in stand houden van binnen- en buitensportaccommodaties

  Lees verder

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren