HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven (Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing).

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Eerste vestiging of hervestiging vanuit het buitenland

Het doorgeven van een verhuizing vanuit het buitenland doet u altijd persoonlijk aan de balie Publiekszaken. U kunt dat alleen doen op basis van een afspraak. Er zijn twee situaties mogelijk:

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

landelijke tekst, versie 0.16

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Als u onder curatele staat, geeft de curator uw verhuizing door.
 • Als u in de gevangenis zit, geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Instanties die de gegevens van uw verhuizing nodig hebben

De gemeente geeft uw verhuizing door aan alle instanties die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke taak. Op de website van de Rijksoverheid kunt u zien welke instanties dit zijn.

Woont u samen en heeft u alleen een samenlevingscontract opgesteld? Dan kunt u alleen de verhuizing voor u zelf doorgeven. Diegene met wie u samen leeft moet de verhuizing zelf doorgeven.

Let op: de toestemming van de hoofdbewoner kan geregeld worden door het invullen van een verklaring van inwoning. U kunt het formulier hiernaast downloaden,  printen en laten invullen door de hoofdbewoner.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Als u de verhuizing eerder wilt doorgeven, kan dit maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Als u later aangifte doet, is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Als u een verhuizing in de toekomst hebt doorgegeven, past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U kunt een verhuizing doorgeven:

 • online (via de link aan de rechter zijde)
 • persoonlijk bij de balie Publiekszaken. Maak een afspraak aangezien wij uitsluitend op afspraak werken. U kunt aan de rechterzijde een afspraak maken.

Aandachtspunten voor het online doorgeven van uw verhuizing
Als u bij iemand in gaat wonen, heeft u toestemming van de hoofdbewoner nodig. U kunt een verklaring inwoning aan de rechterzijde vinden. Bij kamerbewoning moet u een kopie van uw huurcontract inleveren. Bij de digitale aangifte kunt u deze documenten scannen en toevoegen aan uw verhuizing. 

Woont u samen en heeft u alleen een samenlevingscontract opgesteld? En wilt u uw verhuizing online doorgeven? Met uw DigiD kunt u alleen uw eigen verhuizing doorgeven. Wil diegene met wie u samen leeft de verhuizing ook online doorgeven? Deze persoon moet dan de verhuizing met zijn of haar eigen DigiD doorgeven. 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.
Tijdens de aanvraag wordt gevraagd of uw bijlagen wilt meezenden. Mogelijke bijlagen zijn:

 • een verklaring inwoning/toestemming van de hoofdbewoner
 • een kopie van een huurcontract of koopcontract

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel een verklaring inwoning
 • eventueel een kopie van een huurcontract of koopcontract

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • eventueel een verklaring inwoning
 • eventueel een kopie van een huurcontract of een koopcontract

Heeft u tijdelijk geen woonadres, dan kunt u een briefadres nemen. Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Doet u aangifte van uw verhuizing voorafgaand aan de verhuizing? Wij verwerken uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum.

Geeft u uw verhuizing aan ons door nadat u verhuisd bent? Als de aangifte uiterlijk 5 dagen later is dan de verhuisdatum zelf, dan wordt de door u opgevoerde verhuisdatum gehanteerd. Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van aangifte.

Van de verwerking van de aangifte van verhuizing krijgt u binnen een maand na de door u opgevoerde verhuisdatum een bevestiging.
Door met uw DigiD in te loggen op www.mijnoverheid.nl kunt u controleren of uw verhuizing is verwerkt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Voor de schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner kunt u het formulier "Verklaring inwoning" gebruiken.

Geheimhouding persoonsgegevens doorgeven

Bij het doorgeven van uw verhuizing kunt u ook aangeven dat u uw persoonsgegevens voor bepaalde personen of instanties geheim wilt houden. U kunt meer informatie terugvinden op de pagina over geheimhouding van persoonsgegevens.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken


 

Downloads

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

U vindt hier informatie over: "Formulieren zonder DigiD"

Formulieren zonder DigiD

Een verhuizing binnen Nederland direct regelen?

Online uw verhuizing doorgeven >>

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren