HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Verhuizing doorgeven

Verhuizing doorgeven

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

 • Uw verhuizing moet u doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen.
 • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.
 • U kunt uw verhuizing ook al eerder doorgeven (Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van uw verhuizing).

Bent u te laat met het doorgeven? Dan kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

Naar het buitenland

Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Iedereen die 16 jaar of ouder is, is verplicht zelf de verhuizing door te geven. Soms moet een ander dit doen:

 • Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar
 • Voor elkaar doorgeven als u op het zelfde adres woont:
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners
 • Staat u onder curatele? Dan geeft de curator uw verhuizing door.
 • Zit u in de gevangenis? Dan geeft een vertegenwoordiger van de gevangenis uw verhuizing door.

Sommige personen mogen de verhuizing doorgeven voor iemand anders:

 • Iemand anders die een schriftelijke machtiging van u heeft. Deze persoon moet meerderjarig zijn.
 • Het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg voor een persoon die daar woont.

Let op: de toestemming van de hoofdbewoner kan geregeld worden door het invullen van een verklaring van inwoning. U kunt het formulier hiernaast downloaden,  printen en laten invullen door de hoofdbewoner.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Geef uw verhuizing door aan de nieuwe gemeente. Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u bent verhuisd. Wilt u het eerder doorgeven? Dit kan maximaal 4 weken voor de datum van verhuizing.

Let op:

Als u na de verhuizing aangifte doet van adreswijziging, dan is de datum van verhuizing de datum van adreswijziging. Dit moet dan wel binnen 5 dagen na verhuizing.

 • Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van adreswijziging.
 • Hebt u een verhuizing in de toekomst doorgegeven? Dan past de gemeente de adresgegevens aan op de datum die u doorgeeft. Dit is dan de datum van adreswijziging.

Zorg ervoor dat u alle gegevens geeft die de gemeente nodig heeft. Anders past de gemeente uw adresgegevens niet aan.

U kunt een verhuizing doorgeven:

 • digitaal (via de link aan de rechter zijde)
 • persoonlijk bij de balie Publiekszaken. Maak een afspraak aangezien wij uitsluitend op afspraak werken. U kunt aan de rechterzijde een afspraak maken.

Vanaf 1 januari  2015 kan een aangifte alleen digitaal worden gedaan als datum van adreswijziging op of na de datum van de aangifte ligt. Wilt u aangifte doen van een adreswijziging die maximaal vijf dagen voor de datum van aangifte heeft plaatsgevonden, dan zal u dat schriftelijk of aan de Publieksbalie in het gemeentehuis moeten doen. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u via de website een afspraak maken.

Als u bij iemand in gaat wonen, heeft u toestemming van de hoofdbewoner nodig. U kunt een verklaring inwoning aan de rechterzijde vinden. Bij kamerbewoning moet u een kopie van uw huurcontract inleveren.

Bij de digitale aangifte kunt u deze documenten scannen en toevoegen aan uw verhuizing.  

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Online doorgeven

 • U geeft uw verhuizing online door met DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Vraag die dan aan via www.digid.nl. U hebt de DigiD inlogcode binnen enkele dagen in huis.

Persoonlijk doorgeven

 • uw geldige identiteitsbewijs

Schriftelijk doorgeven

 • het verhuisformulier van de gemeente
 • uw handtekening op het formulier
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Heeft u tijdelijk geen woonadres, dan kunt u een briefadres nemen. Een briefadres is een adres waarop u tijdelijk uw post kunt ontvangen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan het doorgeven van een verhuizing zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Doet u aangifte van uw verhuizing voorafgaand aan de verhuizing? Wij verwerken uw verhuizing op de door u aangegeven verhuisdatum.

Geeft u uw verhuizing aan ons door nadat u verhuisd bent? Als de aangifte uiterlijk 5 dagen later is dan de verhuisdatum zelf, dan wordt de door u opgevoerde verhuisdatum gehanteerd. Doet u later aangifte? Dan is de datum waarop u de wijziging doorgeeft aan de gemeente, de officiële datum van aangifte.

Van de verwerking van de aangifte van verhuizing krijgt u binnen een maand een bevestiging.
Door met uw DigiD in te loggen op www.mijnoverheid.nl kunt u controleren of uw verhuizing is verwerkt.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Als u bij iemand gaat inwonen of u gaat samenwonen dan levert u ook de volgende documenten bij de gemeente in:

 • kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner
 • kopie van het identiteitsbewijs van de hoofdbewoner

Voor de schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner kunt u het formulier "Verklaring inwoning" gebruiken.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Afspraak maken


 

Downloads

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren