HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Uittreksel persoonsgegevens BRP

Uittreksel persoonsgegevens BRP

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Vraag het uittreksel aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Er zijn diverse soorten uittreksels (bestemd voor diverse doeleinden) met verschillende gegevens.

 1. Uittreksel BRP (algemeen). Op dit uittreksel staan de volgende gegevens: burgerservicenummer, geslachtsnaam, voorna(a)m(en), geboortedatum, geboorteplaats, adres, nationaliteit, plaats en datum van afgifte uittreksel.
 2. Uittreksel BRP (adreshistorie). Op dit uittreksel staan de gegevens van het algemene uittreksel + adreshistorie.
 3. Uittreksel BRP (bewonersoverzicht). Op dit uittreksel staat een adres vermeld met alle bewoners die op dat adres staan ingeschreven. Van alle bewoners wordt de gelachtsnaam, voorna(a)m(en), geboortedatum en geboorteplaats vermeld. Ook wordt de plaats en datum afgifte uittreksel weergegeven.
 4. Uittreksel BRP (variabel). Op dit uittreksel staan alle gegevens van het algemene uittreksel + geboorteland, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, datum vestiging in gemeente Haren, datum inschrijving op huidig adres, achternaam en voorletter(s) van ouder(s) + gegevens partner (huwelijk, geregistreerd partnerschap).

Meertalig uittreksel
Ook is een meertalig uittreksel persoonsgegevens beschikbaar. Dit uittreksel kunt u alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. In dit uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en gevoortedatum. Het bevat nooit het burgerservicenummer.

Een uittreksel is niet altijd nodig
Voor het inschrijven op een school of voor een opleiding wordt soms een uittreksel gevraagd, terwijl dat niet nodig is. Overtuig u ervan dat u werkelijk een uittreksel moet inleveren.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt een uittreksel op vier manieren aanvragen:

 • online (via het formulier hiernaast)
 • persoonlijk aan de balie Publiekszaken. Maak een afspraak aan de rechterzijde van deze pagina of bel 14 050 (zonder netnummer).
 • schriftelijk (door het sturen van een brief).
 • door iemand anders laten afhalen (machtigen). Let op! U kunt alleen iemand machtigen die 18 jaar of ouder is.

Uittreksel Registratie Niet Ingezetenen (RNI)

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Op de website van de Rijksoverheid ziet u welke gemeenten dit zijn. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij een online aanvraag hebt u nodig:

 • uw DigiD
 • gegevens voor internetbankieren

Persoonlijk aanvragen

 • geldig identiteitsbewijs
 • pinpas of contant geld

Schriftelijk aanvragen

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs.
 • Brief waarin staat waarom u het uittreksel nodig hebt.
 • Uw handtekening op de brief.

Iemand anders machtigen

De gemachtigde neemt uw machtigingsbrief mee naar de gemeente met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs;
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een uittreksel BRP dat is aangevraagd via de website kost € 9,50.
Aan de balie kost een uittreksel BRP € 15,00.

 

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Vraagt u het uittreksel persoonlijk bij de balie aan? Dan krijgt u het meteen mee. Dit geldt ook als u iemand hiervoor machtigt.
 • Vraagt u het online of schriftelijk aan? Dan stuurt de gemeente het uittreksel per post aan u op. U ontvangt het document uiterlijk 4 werkdagen na de dag waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.
U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak.

Online afspraak maken >> 

U vindt hier informatie over: "Formulieren zonder DigiD"

Formulieren zonder DigiD

Bespaar vanaf 1 januari 2017 € 5,50 door een uittreksel BRP online aan te vragen.

Online uittreksel aanvragen

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren