HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het huwelijk is één van de mogelijkheden om de relatie met uw partner officieel vast te leggen. Als u gaat trouwen, dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente. Neem altijd contact op met de gemeente via het telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer) of via trouwen@haren.nl.

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Trouwen of geregistreerd partnerschap in 2019
Op 1 januari 2019 gaan de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer herindelen tot de nieuwe gemeente Groningen.
Wilt u in 2019 gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op een van de locaties op het voormalige grondgebied van de gemeente Haren? Dan kunt u uw melding doorgeven aan de gemeente Haren via trouwen@haren.nl.
De gemeenteraad van Haren stelt de tarieven voor 2019 vast voor huwelijken en geregisterde partnerschappen op het – dan – voormalige grondgebied van de gemeente Haren. De verwachting is dat de tarieven, met uitzondering van een eventuele indexatie, ten opzichte van 2018 nagenoeg niet zullen veranderen.

 
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat u gaat trouwen.
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij de gemeente Haren hoeft u geen documenten mee te nemen bij de huwelijksverklaring waarover de gemeente reeds beschikt. Dit betreft met name het afschrift van de geboorteakte voor personen die vanaf hun geboorte in Nederland wonen. Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) hoeft u ook niet apart aan te schaffen of mee te nemen. Niet alle gemeenten hanteren dit uitgangspunt. Als u huwelijksverklaring doet bij een andere gemeente informeer dan vooraf welke documenten u precies moet meenemen. Wat moet u in Haren wel meenemen bij het afleggen van de huwelijksverklaring: 

 • Beiden: een geldig identiteitsbewijs.
 • Een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte voor de huwelijkspartners die niet vanaf de geboorte in Nederland wonen.
 • Een kopie van een geldige paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.
 • Een partner die geen Nederlander is en in Nederland verblijft zonder geldige verblijfsvergunning heeft een verklaring nodig van de vreemdelingenpolitie. U hoeft geen verklaring te overleggen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein.
   

 Let op: de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het doen van een aangifte over het aangaan van een huwelijk is gratis.

De kosten van het huwelijk zelf zijn afhankelijk van de locatie, het tijdstip en het pakket dat u kiest. Hiervoor verwijzen we naar de pagina 'trouwen in Haren'

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk zijn er twee mogelijkheden, te weten een administratieve omzetting en een ceremoniële omzetting.
De kosten van een ceremoniele omzetting zijn gelijk aan die van een huwelijk. Een administratieve omzetting kost € 103,-

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels. Meer informatie over deze regels vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

U kunt uw geregistreerde partnerschap omzetten in een huwelijk. Dan moet u bij de gemeente een akte van omzetting laten opmaken.

Huwelijksdispensatie

Als u niet voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap, dan kan de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk zijn er twee mogelijkheden, te weten een administratieve omzetting en een ceremoniële omzetting.
De kosten van een ceremoniële omzetting zijn gelijk aan die van een huwelijk. Een administratieve omzetting kost € 103,-.

Informeer
Het is verstandig vooraf bij de gemeente te informeren welke documenten u precies moet meenemen.
Houdt u rekening met een lange levertijd van documenten die u in het buitenland moet opvragen om uw melding compleet aan te leveren.
Alle stukken moeten zo spoedig mogelijk in het bezit van de gemeente zijn ter voorbereiding van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap.

U kunt telefonisch contact opnemen via 14 050 (een netnummer is niet nodig) of een e-mail sturen naar trouwen@haren.nl

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren