HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Onroerendezaakbelasting (OZB)

Onroerendezaakbelasting (OZB)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

De basis voor de berekening van de aanslag OZB is de WOZ-waarde. Deze waarde wordt aan u meegedeeld via een WOZ-beschikking. De WOZ-beschikking staat vermeld op het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen. Als een bedrijfspand ook een woongedeelte heeft betreft de WOZ-waarde het gehele pand. Over de waarde van het woongedeelte wordt echter geen OZB-gebruikersbelasting geheven

Verhuizen of verkoop

Onroerendezaakbelastingen zijn peildatumbelastingen. Als u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak bent, betaalt u voor dat hele jaar OZB. Verkoop, verhuizing of overlijden in de loop van het jaar heeft geen invloed op de belastingplicht. Bij de verkoop verrekent in de regel de notaris de eigenarenbelasting met de nieuwe eigenaar. Dit is een regeling die buiten de gemeente om gaat. Voor het bepalen van het eigendomsrecht, gaan we uit van de registratie bij het Kadaster.

Bezwaar maken

U kunt een bezwaarschrift indienen als u het niet eens bent met de aan u opgelegde belasting of met de vastgestelde WOZ-waarde.

Hoe maakt u bezwaar

Bezwaar moet schriftelijk worden ingediend binnen zes weken na de dagtekening op het aanslagbiljet.

U stuurt een brief naar: gemeente Haren t.a.v. de heffingsambtenaar, Postbus 21, 9750 AA Haren.

In deze brief vermeldt u duidelijk de belastingsoort, het belastingjaar en het aanslagnummer.
Ook is het noodzakelijk de datum van indiening van uw bezwaar, uw naam, adres, telefoonnummer en uw handtekening aan te geven. En natuurlijk een goede omschrijving van uw bezwaar, eventueel aangevuld met relevante bewijsstukken.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief van de onroerendezaakbelasting wordt berekend naar een percentage van de WOZ-waarde.

Het percentage voor 2017 bedraagt voor:

  1. de eigenarenbelasting:
    1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 0,1562% (2015: 0,1448%)
    2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 0,2448% (2015: 0,2334%)
  2. de gebruikersbelasting: 0,1962% (2015: 0,1870%)
U vindt hier informatie over: "Veel gestelde vragen"

Veel gestelde vragen

Wat zijn onroerende zaken?
Onder onroerende zaken verstaan we de grond en alles wat duurzaam met die grond is verbonden. Dus woningen en bedrijfspanden, maar ook stacaravans, panden die in aanbouw zijn en zelfs bouwpercelen.

Wie krijgt de aanslag?
de aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van de onroerende zaak. Indien de onroerende zaak meerdere eigenaren heeft wordt de aanslag naar één van deze eigenaren verstuurd. De gemeente heeft beleidsregels vastgesteld die bepalen op welke naam de aanslag komt te staan.

Inzet van opbrengsten
De opbrengst komt ten goede aan de algemene middelen van de gemeente Haren. Hiermee betaalt de gemeente allerlei belangrijke voorzieningen zoals wegenonderhoud, onderwijs, veiligheid en dergelijke.

Hoe wordt de OZB verrekend bij de notaris / verkoop woning?
Bij verkoop verrekend in de regel de notaris de kosten van het eigenarendeel van de onroerende zaakbelasting naar evenredigheid met de nieuwe eigenaar. Dit is weliswaar een regel die buiten de gemeente omgaat.
 

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren