HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Naamskeuze kind

Naamskeuze kind

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bij uw eerste kind kunt u de achternaam van uw kind kiezen. Uw achternaam of die van uw partner. Alle volgende kinderen uit het gezin krijgen automatisch dezelfde achternaam als uw eerste kind.

U kiest de naam vóór de geboorte, bij de geboorteaangifte, bij erkenning of bij adoptie. Dit doet u bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Welke achternaam u voor uw kind kunt kiezen, hangt af van uw gezinssituatie:

 • Bent u getrouwd met de vader? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
 • Bent u getrouwd met de vader en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
 • Hebt u een geregistreerd partnerschap? Uw kind krijgt de achternaam van de vader.
 • Hebt u een geregistreerd partnerschap en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de moeder dus)? Vader en moeder moeten dan een verklaring afleggen bij de gemeente.
 • Hebt u een andere relatie met de moeder? Uw kind krijgt automatisch de achternaam van de moeder.
 • Hebt u een andere relatie met de moeder en wilt u dat uw kind uw achternaam krijgt (van de vader dus)? Dan moet u het kind erkennen. Vader en moeder leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
 • Adopteren een man en een vrouw samen een kind? Dan kiezen zij één van hun achternamen. Dit kan alleen als het adoptiekind uw eerste kind is.
 • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en is bij de geboorte het juridisch ouderschap automatisch ontstaan? Uw kind krijgt de achternaam van de duomoeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de biologische moeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
 • Krijgen 2 vrouwen samen een kind en heeft de duomoeder het kind erkend? Uw kind krijgt de achternaam van de biologische moeder. Wilt u dat uw kind de achternaam van de duomoeder krijgt? Beide moeders leggen samen een verklaring af bij de gemeente.
 • Adopteren 2 mannen samen een kind of hebben zij gezamenlijk gezag? Dan kiezen zij één van hun achternamen.

Kind kiest zelf de achternaam

Een kind dat bij erkenning of adoptie 16 jaar of ouder is, kiest zelf de achternaam.

Een kind van 18, 19 of 20 jaar kan 1 keer de keuze van de ouders veranderen. Het kind kan de naam van de andere ouder kiezen door een naamswijziging aan te vragen.

Achternaam wijzigen bij stiefkinderen of pleegkinderen

Wilt u als opvoeder uw stiefkinderen of pleegkinderen uw achternaam geven? Dan vraagt u een naamswijziging aan. U kunt het Aanvraagformulier naamswijziging downloaden bij Dienst Justis.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kiest de achternaam van uw eerste kind bij de gemeente. U en uw partner moeten beide langskomen.

Let op! Vaak kan de moeder niet aanwezig zijn bij de geboorteaangifte. U kunt daarom het beste al vóór de geboorte samen naar de gemeente gaan.

Wilt u de naamskeuze van een kind doorgeven? Neem dan contact op met een medewerker van het Inwoner Contact Centrum via het algemene telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer).

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs van zowel de vader als de (duo) moeder
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Aan een naamskeuze van een kind zijn geen kosten verbonden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente registreert de keuze van de achternaam direct.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Herziening naamskeuze
Sinds 28 februari 2009 is het mogelijk op een gemaakte naamskeuze terug te komen. Ouders kunnen met ingang van deze datum bij huwelijk of partnerschapsregistratie verklaren dat hun kind voortaan de geslachtsnaam van de andere ouder zal hebben. Daarvoor moet een akte van naamskeuze worden opgemaakt. Naamskeuze kan alleen plaatsvinden bij kinderen die zijn erkend. De kinderen die daarna in dezelfde relatie worden geboren verkrijgen dezelfde geslachtsnaam.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren