HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Als ouder zorgt u ervoor dat uw kind naar de meest geschikte school gaat. Het kan zijn dat daardoor de dagelijkse reis naar school extra duur of moeilijk is. Bijvoorbeeld als uw kind erg lang moet reizen of als uw kind een handicap of gedragsproblemen heeft. In sommige gevallen kunt u bij de gemeente een vergoeding aanvragen voor de vervoerskosten van uw kind.  Het gaat dan om vervoer tussen uw woonadres en de dichtstbijzijnde school.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor leerlingenvervoer komen leerlingen in aanmerking die:

  • door hun levensovertuiging een school voor primair onderwijs bezoeken die verder ligt dan de kilometergrens;
  • door hun handicap niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen;
  • naar een school voor speciaal (basis)onderwijs gaan.

Of uw kind recht heeft op leerlingenvervoer hangt af van de afstand tussen huis en school. Ook hangt het af van het soort onderwijs.

Eigen bijdrage

Bij vervoer naar een school voor primair onderwijs  kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent dat de gemeente kan bepalen dat de kosten van de eerste kilometers voor uw rekening komen. In dit geval krijgt u alleen de kosten vergoed die boven het drempelbedrag uitkomen. Als de afstand tussen de school en uw woning meer dan twintig kilometer is, dan kan de gemeente een financiële bijdrage naar draagkracht van u kan verlangen.

Vormen van vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden voor leerlingenvervoer:

  • uw kind krijgt een abonnement voor het openbaar vervoer (eventueel ook voor de begeleider)
  • uw kind maakt gebruik van georganiseerd vervoer met bus of taxi (aangepast vervoer)
  • u krijgt een vergoeding voor het zelf halen en brengen van uw kind (bijvoorbeeld met de auto).

Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden kan ook.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient een aanvraag in bij de gemeente. Dat moet elk schooljaar opnieuw.

Aan de rechterkant vindt u aanvraag- en declaratieformulieren. U kunt uw aanvraag online doen, maar ook de formulieren uitprinten, invullen en opsturen.
Voor de online aanvraag dient u wel het formulier vervoersadvies in te laten vullen door de school van de leerling.

De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen. U ontvangt van de gemeente een beschikking. In deze beschikking is vermeld of u aanspraak op vervoer heeft en welke vervoerskosten u vergoed krijgt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Een volledig ingevuld aanvraagformulier leerlingenvervoer.

Daarbij voegt u kopie van de inkomensverklaring (van beide ouders) waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen vermeld staat. Dit formulier is telefonisch op te vragen bij de Belastingdienst, telefoonnummer 0800-0543, u moet uw burgerservicenummer ingeven, dus houdt deze bij de hand.   Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

Bij de aanvraag hoort een ingevulde vervoersverklaring van de directie van de school van uw kind. Ook de aanvullende informatie van bijvoorbeeld behandelende artsen, hulpverleners of andere instanties kan van belang zijn om te bepalen van welke vorm van leerlingenvervoer uw kind gebruik kan maken.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente zal de aanvraag toetsen aan de regeling leerlingenvervoer. Binnen acht weken moet de gemeente een besluit nemen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren