HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Klacht indienen

Klacht indienen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Bent u na contact met de gemeente niet tevreden over ons werk of over ons gedrag in een bepaalde situatie? Bij voorbeeld omdat u niet wordt teruggebeld of omdat wij u niet goed hebben geïnformeerd. Dan kunt u een klacht indienen.

Dat kan mondeling of schriftelijk bij de gemeentelijke klachtencoördinator: mevrouw Petra Mooi, via het centrale telefoonnummer: 14 050

Waar is de klachtenregeling niet voor?

  • Klachten over de openbare ruimte zoals bijvoorbeeld meldingen over losse stoeptegels, overhangend groen of lantaarnpalen.  Deze zaken kunt u bij de gemeente melden via telefoonnummer 14050.
  • Algemene opmerkingen over het gemeentelijk beleid of over het optreden van het gemeentebestuur. Dit kunt u via een brief aan het college van B&W of aan de gemeenteraad kenbaar maken.
  • Zaken waartegen bezwaar of beroep ingesteld kan worden.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt uw klacht op drie manieren indienen:

  1. met een brief aan de gemeente Haren, t.a.v. de klachtcoördinator, Postbus 21, 9750 AA HAREN
  2. door te bellen met de klachtcoördinator mevrouw P. Mooi, via telefoonnummer 14 050
  3. door het digitaal in te dienen middels het formulier (met behulp van DigiD).

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente handelt een klacht meestal binnen 6 weken af.

Onze klachtcoördinator coördineert het onderzoek naar uw klacht. Een gesprek, schriftelijke uitleg of telefoongesprek kan onderdeel uitmaken van de behandeling.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Of hebt u niet binnen zes weken antwoord gekregen? Dan kunt u  een externe beoordeling van uw klacht aanvragen bij de ombudsvrouw van de gemeente Haren;  mevrouw mr. J.P. Schrale-Oranje en haar vervangster mevrouw mr. J. Wiersma-Veenhoven.

De ombudsvrouw is onafhankelijk en op geen enkele manier gebonden aan het gemeentebestuur. Omdat er een onafhankelijke ombudsvrouw is, kunt u niet bij de Nationale Ombudsman terecht.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Jaarverslagen interne klachtenafhandeling

Jaarlijks wordt er door de klachtencoördinator een verslag opgemaakt van de ingediende klachten. De jaarverslagen interne klachtenbehandeling zijn openbaar.

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Downloads

Middels onderstaand formulier kunt schriftelijk een klacht indienen bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren