HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Graf ruimen

Graf ruimen

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op de twee gemeentelijke begraafplaatsen De Eshof en Harenerhof zijn graven waarvan de huurrechten soms al lange tijd zijn verlopen. De rechthebbende van deze graven zijn bij de gemeente niet bekend of niet meer te traceren.

Als een jaar na de aankondiging van het voornemen tot ruimen van het graf de rechthebbende nog steeds niet bekend is zal de gemeente overgaan tot ruimen van het graf. Het graf kan daarna opnieuw worden uitgegeven.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Alle graven die in aanmerking komen om geruimd te worden zijn voorzien van een bordje. Als binnen een jaar na de plaatsing van het bordje zich niemand meldt als rechthebbende van dit graf, gaat de gemeente over tot ruimen.

In de bijlage vindt u een lijst met te ruimen graven die per 1 maart 2017 zijn afgekondigd. Ruiming van deze graven vindt op zijn vroegst op 1 maart 2018 plaats.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Bent u van mening de rechthebbende te zijn van een te ruimen graf of wilt u rechthebbende worden, dan kunt u dit op een aantal manieren kenbaar maken.

  1. U vult via de groene knop aan de rechterzijde een formulier in. U kunt eenvoudig inloggen met DigiD.
  2. U stuurt een e-mail naar begraafplaatsen@haren.nl. Naast uw persoonlijke gegevens zet u in de e-mail van welk graf uw rechthebbende wilt worden en wat de reden is.
  3. U kunt ook telefonisch contact zoeken met de gemeente via het telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer).

Op basis van uw melding onderzoekt de gemeente of u inderdaad de rechthebbende bent of dat u in aanmerking komt om rechthebbende te worden.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Als u rechthebbende wilt worden van een graf waarvan de huurtermijn is afgelopen, zal u een verlenging van de huurtermijn van 10 jaar moeten aangaan. Voor zowel de Eshof als Harenerhof gelden de onderstaande tarieven:

  • het verlengen van de huurtermijn van een graf voor een periode van 10 jaar: € 1.582,49;
  • het verlengen van de huurtermijn van een kindgraf tot 12 jaar voor een periode van 10 jaar: € 901,46;
  • het verlengen van de huurtermijn van een urnengraf of urnennis voor een periode van 10 jaar: € 901,46.

Als rechthebbende is het mogelijk dat u ook in de toekomst nog andere kosten moet maken. Een overzicht van alle activiteiten waaraan kosten verbonden zijn voor zowel De Eshof als Harenerhof terug te vinden.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente kondigt op verschillende manieren aan dat zij het voornemen heeft graven te ruimen. Dit doet zij via de website, publicatieborden op beide begraafplaatsen, bordjes bij de te ruimen graven en via huis-aan-huiskranten. De gemeente hanteert een termijn van één jaar na afkondiging waarin eventuele rechthebbenden zich bij de gemeente kunnen melden. Blijft de melding uit dan gaat de gemeente na deze termijn over tot ruiming van het graf.

De melding van een (nieuwe) rechthebbende wordt door de gemeente eerst getoetst. De gemeente probeert de uitkomst van de toetsing binnen twee weken aan de melder terug te koppelen. In deze terugkoppeling geeft de gemeente ook aan wat eventuele vervolgstappen zijn.

U vindt hier informatie over: "Downloads"

Downloads

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren