HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen, dan kunt u uw partnerschap laten registreren. Wilt u uw partnerschap laten registreren? Dan doet u eerst een melding in de gemeente waar u dit wilt laten registreren.

Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voor een geregistreerd partnerschap gelden de volgende voorwaarden:

 • U en uw partner zijn 18 jaar of ouder.
 • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Als u onder curatele staat, hebt u toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • U en uw partner worden niet gedwongen om een geregistreerd partnerschap te sluiten.
 • De volgende familieleden mogen geen geregistreerd partnerschap met elkaar sluiten:
  • ouders en kinderen
  • grootouders en kleinkinderen
  • broers en zussen

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Meer informatie over het geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U doet de melding in de gemeente waar u het partnerschap wilt laten registreren. U kunt de melding schriftelijk doen of persoonlijk langs gaan bij de gemeente.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • Doe de melding uiterlijk 14 dagen voordat de partnerregistratie plaatsvindt .
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor datum van de partnerregistratie de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

Bij de gemeente Haren hoeft u geen documenten mee te nemen bij de verklaring waarover de gemeente reeds beschikt. Dit betreft met name het afschrift van de geboorteakte voor personen die vanaf hun geboorte in Nederland wonen. Een uittreksel van Basisregistratie Personen (BRP) hoeft u ook niet apart aan te schaffen of mee te nemen. Niet alle gemeenten hanteren dit uitgangspunt. Als u een verklaring doet bij een andere gemeente informeer dan vooraf welke documenten u precies moet meenemen. Wat moet u in Haren wel meenemen bij het afleggen van de verklaring: 

 • Beiden: een geldig identiteitsbewijs.
 • Een gewaarmerkt afschrift van de geboorteakte voor de huwelijkspartners die niet vanaf de geboorte in Nederland wonen.
 • Een kopie van een geldige paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs van uw getuigen, waarop alle voornamen staan vermeld.
 • Een partner die geen Nederlander is en in Nederland verblijft zonder geldige verblijfsvergunning heeft een verklaring nodig van de vreemdelingenpolitie. U hoeft geen verklaring te overleggen als u de nationaliteit hebt van een EU-land, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein.
   

 Let op: de afschriften mogen niet ouder zijn dan een half jaar.

U of uw partner is geen Nederlander en u verblijft in Nederland

 • verklaring van de vreemdelingenpolitie (of u deze verklaring nodig hebt, hangt af van uw nationaliteit of die van uw partner)
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het doen van een melding van een partnerschapsregistratie is gratis.

De kosten van de werkelijke partnerschapsregistratie zijn afhankelijk van de locatie, het tijdstip en het pakket dat u kiest. Hiervoor verwijzen we naar de pagina trouwen / partnerschap in Haren

Wilt u uw partnerregistratie omzetten in een huwelijk? Dan zijn er twee mogelijkheden, te weten een administratieve en een ceremoniële omzetting. Het administratief omzetten van een partnerschap in een huwelijk kost € 103,-. De kosten van een ceremoniële omzetting zijn gelijk aan die van een huwelijk.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Verschil met huwelijk

Er zijn 2 verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap:

 • Als u trouwt, moet u elkaar het ‘ja-woord’ geven. Bij een geregistreerd partnerschap is dit niet verplicht.
 • Een geregistreerd partnerschap kan, als u geen minderjarige kinderen hebt, buiten de rechter om eindigen. Voor het ontbinden van een huwelijk moet u altijd naar de rechter.
 • Het geregistreerd partnerschap kent geen scheiding van tafel en bed, het huwelijk wel. 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Als u een geregistreerd partnerschap hebt en u wilt trouwen met uw geregistreerd partner, kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit kunt u bij  elke gemeente doen.

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt gaan wonen in een ander land.

Vanaf 1 januari 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Als u in 2017 een geregistreerd partnerschap aangaat, geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Vanaf 1 januari 2018 gelden nieuwe regels. Meer informatie over deze regels vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vragen?

Stuur uw vraag naar trouwen@haren.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer).

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren