HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Met een bewijs van in leven zijn kunt u op papier laten zien dat u leeft. U vraagt een bewijs van in leven zijn aan bij de gemeente.

Een bewijs van in leven zijn is geen attestatie de vita. Een attestatie de vita is een internationaal bewijs van in leven zijn dat altijd persoonlijk aangevraagd moet worden. Raadpleeg de informatie bij het product 'attestatie de vita'.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) waarin is verklaard dat u in leven bent.

U hebt een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

 • Nederland
 • Aruba
 • Curaçao
 • Bonaire
 • Sint Maarten
 • Sint Eustatius
 • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U kunt het bewijs van in leven zijn online aanvragen via de rechterkant van het scherm.

Natuurlijk kunt u ook langskomen in het gemeentehuis. WIj werken uitsluitend op afspraak. Maak aan de rechterzijde een afspraak.
Tevens kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer 14 050 (zonder netnummer).

Mocht u zelf niet in staat zijn het bewijs op te halen dan kunt u hier iemand voor machtigen om het op te halen in het gemeentehuis.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik meenemen?"

Wat moet ik meenemen?

 • geldig identiteitsbewijs
 • DigiD als u de aanvraag online doet

Als u het bewijs nodig hebt voor een pensioenfonds, hebt u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd.

U kunt iemand machtigen om het bewijs van in leven zijn aan te vragen in het gemeentehuis.
In een brief geeft u aan wie u machtigt. Deze brief ondertekent u en geeft u, samen met een kopie van uw geldig legitimatiebewijs, mee aan de gemachtigde.
De gemachtigde neemt deze brief en kopie mee naar het gemeentehuis. Tevens zal de gemachtigde ook zijn of haar geldig legitimatiebewijs moeten tonen.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Een bewijs van in leven zijn kost:

 • aangevraagd aan de balie: € 15,00
 • aangevraagd via de website: € 9,50

Een verklaring van in leven zijn is gratis als u kunt aantonen dat u het bewijs nodig heeft voor een pensioenfonds.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

 • Als u het document aanvraagt bij de balie krijgt u het direct mee. 
 • Hebt u het bewijs schriftelijk of online aangevraagd? U ontvangt het document uiterlijk 4 werkdagen na de dag waarop wij uw aanvraag hebben ontvangen.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren