HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afval, huishoudelijk afval

Afval, huishoudelijk afval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

U kunt uw huishoudelijk afval wekelijks aan de straat zetten in een door de gemeente geleverde afvalbak of op ieder moment deponeren in de verzamelcontainers nabij uw woning.

Om afval milieutechnisch zo verantwoord mogelijk te verwerken, vraagt de gemeente u het afval te scheiden. Vandaar dat u groen afval (groente-, fruit-, en tuinafval) in een andere bak deponeert dan het overige zogenaamde restafval.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het afval wordt alleen opgehaald als deze op de juiste wijze door u wordt aangeboden. In alle andere gevallen laten de ophalers het afval staan.

Onder juiste wijze wordt verstaan:

 • Het afval is gescheiden naar soort.
 • De afvalcontainer is niet overbeladen.
 • De afvalcontainer moet met het deksel gesloten zijn.

Wat mag er in de groene container?

 • Loof, schillen en resten van groenten, fruit en aardappelen.
 • Alle etenswaren, ook vis en vlees.
 • Snijbloemen en kamerplanten.
 • Eierschalen en doppen van pinda's en nootjes.
 • Koffiedik en koffiefilters; theezakjes en theebladeren.
 • Mest van huisdieren (behalve kattenbakvulling en zand).
 • Gras, stro en bladeren.
 • Klein snoeiafval, resten van tuinplanten en kort gemaakte takken (geen zand)

Twijfelt u of iets in de groene container mag, doe het dan in de grijze container.

Wat mag er in de grijze container?

Alles wat niet in de groene container thuishoort, mag in principe in de grijze container, behalve klein gevaarlijk afval.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Hoe zet ik mijn bak bij de straat?

Het huisvuil kan alleen maar efficiënt worden ingezameld, als de minicontainer op de juiste manier bij de straat wordt gezet. De ‘spelregels'  op een rijtje:

 • De container moet met de opening van de deksel naar de straat gericht bij de weg worden gezet (dus met de wielen naar achteren).
 • De deksel van de container moet gesloten zijn. Er mag geen ‘kop' bovenuit steken.
 • De container mag maximaal 50 cm. van de straatkant staan.
 • De containers moeten op een onderlinge afstand van ten minste 50 cm. staan.
 • Uw container hoeft niet perse meer bij een witte stip neergezet te worden, maar denkt u erom dat er geen obstakels tussen de container en de vuilniswagen mogen zijn, zoals bijvoorbeeld struiken, heggen, geparkeerde auto's, enz.

Houdt u er rekening mee dat als een container niet op de juiste manier wordt aangeboden, deze niet wordt geleegd. U kunt dan pas na twee weken uw container opnieuw aanbieden.

Inzameldienst

Het afval wordt in opdracht van de gemeente Haren ingezameld door Stadsbeheer, gemeente Groningen. Deze dienst zamelt het afval in langs een te voren vastgestelde (vaste) route. Soms kunnen zich echter omstandigheden voordoen waardoor er van de vaste route moet worden afgeweken. Wij adviseren u daarom uw minicontainer tijdig bij de straat te zetten (voor 07.30 uur). Een container die te laat bij de straat is gezet kan die dag niet meer worden geleegd. U bent dan na twee weken aan de beurt.

Vanaf 2010 maakt Stadsbeheer, gemeente Groningen gebruik van een zogenaamde zijlader. Dit is een vuilnisauto, die beschikt over een hydraulische arm waarmee de mini-container aan de rechter zijkant van de auto wordt opgepakt en geleegd. Door de inzet van een zijlader kunnen de kosten van de afvalinzameling worden beperkt. De inzet van de zijlader vraagt veel behendigheid van de chauffeur. Van de aanbieders van huisvuil vergt de inzet van de zijlader extra discipline. Lediging van de containers is alleen mogelijk, indien ze correct aan de straat worden geplaatst.

Vragen

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de inzameling van huisvuil, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met Stadsbeheer, gemeente Groningen, telefoon (050) 3671000

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Wanneer wordt mijn containter geleegd?

Op uw persoonlijke afvalwijzer ziet u wanneer bij u de biobak en de grijze container worden geleegd. Ook ziet u wanneer er in uw buurt een chemokar staat.

Persoonlijke afvalwijzer

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren