HOME  |  Inwoners  |  Onderwerpen A-Z  |  Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of -container aan te bieden, zoals bijvoorbeeld oude meubels of vloerbedekking. Elk los stuk of elke bundel mag maximaal 25 kilogram wegen.

U kunt uw grofvuil afgeven bij het afvalinzamelstation (ook wel milieustraat genoemd) aan de Duinkerkenstraat in Groningen. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst Groningen via (050) 367 1000 voor het ophalen van grofvuil bij u thuis.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Er gelden de volgende regels: 

 1. Onder grofvuil wordt verstaan: afval dat niet in een minicontainer past.
 2. Bij een verzoek tot ophalen van grofvuil moet u opgeven waar het om gaat.
 3. Grofvuil wordt alleen opgehaald als het bij de weg wordt aangeboden.
 4. Er mag per keer niet meer dan 1 kubieke meter worden aangeboden.
 5. Elk los stuk of elke bundel mag maximaal 25 kilogram wegen.
 6. Tuinafval moet goed gebundeld zijn.
 7. Er mogen geen vuilniszakken of zakken met tuinafval worden aangeboden.
 8. Bouw- en sloopafval wordt niet opgehaald.
 9. Meer dan 1 m3 wordt niet opgehaald. Hiervoor kunt u contact opnemen met een particuliere inzamelaar.
 10. U kunt uw grofvuil ook wegbrengen naar het afvalbrengstation van de ARCG, Duinkerkenstraat 99, Groningen.
 11. Een afspraak maken voor ophalen grofvuil is mogelijk tot vrijdag 12.00 uur voor de daarop volgende maandag.

Voor zowel de milieustraat als de ophaalservice geldt dat u de verschillende soorten afval vooraf dient te bundelen, omdat al het afval gescheiden moet worden aangeleverd. Bovendien moet u het hanteerbaar aanbieden.

Het ophalen van grofvuil geldt alleen voor particulieren. Bedrijven dienen hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten met een particuliere afvalinzamelaar.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Het grofvuil wordt gescheiden opgehaald. De reinigingsdienst haalt het aangeboden grofvuil op maandag op. Voor het afhalen van uw grofvuil dient u een afspraak te maken met de Milieudienst Groningen via (050) 367 1000.
Doe dit tijdig, want vol is vol.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Het tarief voor het halen van grofvuil, niet meer dan één m3, is € 25,00.

Brengt u grofvuil naar het afvalinzamelstation? Dan betaalt u een 'starttarief' van 7,50 euro en 18 cent per aangeboden kilo. 

U vindt hier informatie over: "Afspraak maken"

Afspraak maken

Afspraak maken

Voor het afhalen van uw grofvuil dient u een afspraak te maken met de Milieu service lijn van Stadsbeheer, gemeente Groningen via telefoonnummer (050) 367 1000.
Doe dit tijdig, want vol is vol.

Bezoekadres:

Raadhuisplein 10
9751 AN Haren Gn

Postadres:

Postbus 21
9750 AA Haren Gn

T: 14 050  
E: gemeente@haren.nl

Openingstijden

naar de facebook pagina van de Gemeente Haren Naar het Twitter-kanaal van de Gemeente Haren Naar de youtube pagina van de Gemeente Haren